• odbyt, -u m. prodej (zboží). Na sukna byl tenkráte odbyt sukna se dobře prodávala. Prav. S prázdnem kupci jeli, dobrý odbyt měli dobře prodali. Čel. Zboží to vždy dost má odbytu. Vrch. Měli bychom [po zřízení sladovny] slušnější odbyt na ječmen. Herb. Vypozorovala brzy, které zboží by šlo na odbyt dobře se prodávalo. Vach. Žert. Ouřadnické dcerky jdou nejlíp na odbyt, dokud je tatík v aktivitě provdají se. Herrm.