• odpovědný adj. (zač, arch. z čeho) povinný skládati účty z něčeho, ručící, mající odpovědnost za něco. Literární dílo je a musí být dílem celého člověka zcela odpovědného společnosti. Šal. Odpovědní lidé na odpovědných místech dodržují mlčení s úmyslem působit na konsolidaci. Přít. Stal jsem se odpovědným redaktorem oposičního politického denníku nebo-li jinými slovy „beránkem“, jenž snímal hříchy svých kolegů. Arb. Ministrové jsou odpovědni za všechny své rozkazy. Havl. Jen on jest za to odpovědný, že jsem tak rozmarným dítětem. Zey. Za redakci odpovědným bude p. J. Žák. Světozor. Jsem jenom sobě odpovědna ze své cti a svému svědomí. Sab. D plný odpovědnosti, závažný, významný. Je to [prodej výrobního tajemství] příliš odpovědné. To není nic pro tebe. K. Čap. Bylo by mu to všecko k smíchu, kdyby necítil na bedrech odpovědnou tíhu, kterou se uvolil na sebe vzít. Kop. Těžký a odpovědný úkol vzal jsi [poručnictvím] na sebe. Baar. D (o nepříteli) úhlavní, zarputilý. Jakožto odpovědný nepřítel domu rakouského nemohl si [Zamojski] přáti svazků přátelských mezi císařským dvorem a Sedmihradskem. Tomek. Nepřál [Koranda] Českým bratřím, jichž byl odpovědným nepřítelem. J. Vlč. Pan M. jest odpovědným nepřítelem moderního liberalismu. Ath. Jsouc odpovědnou odpůrkyní hesla „umění pro umění“, hledá El. Krásnohorská praktický účel poesie. Arne N. D Zast. vyhlašující nepřátelství. Vyšlo od Čapka ze Sán i Otíka z Lozy jménem Čechův podobojích psaní odpovědné proti řádu křižovníkův Pruských. Pal. Neslyšel o žádných bojích a odpovědných nepřátelích Jeho Milosti krále. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 273 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 273