• odstraniti dok. dáti stranou, pryč, odnésti, odkliditi, vymýtiti. Odstranivše záseky sekyrami a ohněm, opanovali [Táboři] přesmyky v Tatrách. Pal. Nový pán poručil, aby zahrada byla moderně upravena a staré haraburdí aby bylo odstraněno. Kronb. [Převor] dal odstraniti obraz ze své ložnice. Vrch. Odstraněny ze sálu řady židlic i pohovky. Čech. Po odstranění podlahy nalezeny kostry lidské mezi klenbou a cihlovou podlahou. Lum. Než větší mrazy nastanou, musí se ovoce z půdy odstraniti. Peč. Když jsme osaměli, odstranila Lotta příbory, přikryla stůl odklidila. Maria. [Ve mlýně] bylo ve dne v noci živo, tím snadněji se mohlo v ustavičném tom víru něco odnést a odstranit ukrásti. Svět. Jindra se uchopila krabice a za pomoci Katinčiny brzo bylo víko odstraněno odděláno, sňato. I. Klicp. Feodora pozvedla hlavu a odstranila vlasy s tváře odhrnula. Zey. Odstranivši si závoj z tváře, přijímala slečna drahocenný kruh. Svět. Antoš odstranil si zkamenělou ženu šetrně z cesty a opustil stavení odstrčil ji. Svět. Doporučil bych vám užívat pilně prostředků na odstranění zápachu. K. Čap. Novočeští spisovatelé vynaložili mnoho práce na odstranění barbarismův. Ath. Vada se dá bez krvavé operace odstraniti. Stroup. Třeba pomýšleti na prostředky, jak odstraniti dosavadní zlořády. Čas. Škola nedovedla dosud z vesnic odstraniti názor, že práce je pokutou pro člověka. Herb. Neblahé následky válek minulého věku nebyly odstraněny. Jir. Zůstala jsem u lože [nemocného], dokud nebyla nemoc rozhodnuta a nebezpečí zcela odstraněno odvráceno. Svět. Podařilo se spor odstraniti a rozvaděné hlavy smířiti urovnati. Kronb. [Obchodníkům] slibováno odstranění konsumů zrušení. Mach. D (koho) vzdáliti, poslati pryč, propustiti, zbaviti se někoho nepohodlného; odstraniti se odejíti, vzdáliti se. Paní [nemocné Barušce] poslala pro lékaře; potom odstranila děvčata z pokoje. Něm. Pokynula dívce služebné, aby se odstranila. Tyl. Budete později zavolán, teď však je vám nezbytně se odtud odstraniti. Hilb. Odstranila staré, muži oddané služebnictvo propustila ze služby. Hol. Měl jsem býti z redakce odstraněn. Havl. Odhodlal se k opuštění svého šťastného místa a k rychlému odstranění odchodu. Havl. O Theokritovi se s jistotou neví, byl-li provazem neb jedem odstraněn. Sab. [Mlynář] se rozhodl odstraniti Turka [sešlého psa] až po prázdninách zastřeliti. Svob. D Arch. uschovati stranou, ušetřiti, uložiti. Každou kapku vína, kterou budu moct odstranit, přinesu jemu [poustevníkovi]. Štěp. Stržené peníze se odstránily. Such.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 513 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 513