• odsud (zř. odsuď) adv. odtud, z tohoto místa, s této strany. Jak jsem se v těchto místech octla? Kudy odsud vyváznu? Vlč. „Kde bydlíte?“ — „Není tam odsud daleko,“ odpověděla. Prav. [Bratr můj] jest přijat za správce na Dražíně, dvě hodiny odsud. Krás. Vzít karabáč a vypráskat jich odsuď! Herb. [Jiného si nepřála,] než aby před ní odsud neodešel [manžel] s tohoto světa. Svět. Kočí šlehnul do koní, ještě jednou „dobrou noc!“ odtud i odsud a kočár unášel slečnu Amalii s oné i s těto strany, obapolně. Kosm. Udržoval jsem mezi námi dlouhá léta mír. Bůh ví, co mne to stálo Ale odsud až potud všecko má své meze. Podl. [Šimáčková muži:] „Ono je odsud až podsud.“ J. Šír. D Poněk. zast. z té doby, od toho času. Obrazy, které odsud [z minulosti] kouzlí [Leconte de Lisle]‚ jsou velkolepé. Vrch. Nezměrné jsou doby odsud nazpět, jichž průběhem pranárod se rozlišil v národy půldruha dílu světa od dnešní doby. Peisk. D Zast. proto, z této příčiny. To je kolísání [programu Palackého]‚ a odsud kolísání staročeského programu politického i kulturního. Mas.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 116 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 116