• odvolati dok. zavolati, povolati pryč odněkud. Paní obroční manžela na chvilku do kuchyně odvolala. Šmil. Starého odvolali zákazníci do krámu. Čech. Tatínek budoval Betlém. A tak se do toho zabral, že se nedal odvolat. V. Mrš. Vídeň odvolala vysokorodého maršála s bojiště. Mach. Francie hodlá vojska svá odvolati z Italie. Světozor. Dám dceři statek, dám, ale — až mne Pánbůh odvolá. Šmil. D zrušiti, anulovati nějaké opatření. Ty jsi velkomyslný, odvolej to nařízení. Zap. Patent ten neměl žádný nástupce mocnáře právo odvolati neb zrušiti. Svět. Práv. odvolati žalobu. D prohlásiti své ustoupení od nějakého názoru, víry, výroku, tvrzení a pod. Vy sama slavně odvoláte, co jste tuto pronesla. Hál. Matiáš z Janova odvolal, cokoli bylo od vrchnosti církevní uznáno za nepravé. Tomek. „Pikharti“ veřejně v Týnském kostele odvolají své bludy. Jir. Odvolat musí a doznat, že roznášel lež. Jir. D (co) zř. vykonati volání něčeho. Kukačka na „klepavých hodinách“ odvolala devátou. Dou. D odvolati se (z čeho ke komu) podati stížnost, námitky proti rozhodnutí, rozsudku a pod. k vyšší instanci, požádati o jeho přezkoušení. Nejvyšší soud potvrdil všechny rozsudky odvolavších se účastníků výletu na Kaňkovské vrchy. Arb. Z práva zemského a z nálezu panského žádný se nemohl odvolati. H. Jireč. Všecky útoky jsme mohli snésti, protože jsme se mohli odvolat k úsudku inteligentního čtenářstva. Přít. D (na koho, nač, řidč. ke komu, k čemu) poukázati, odkázati. Odepřel jí [Serbusové] tuto službu, odvolav se na to, že Serbus se právě pokusil pošpiniti jeho pověst. Vach. On [bratr Paulus] se odvolal na dva bratry, kteří jej znají, kteří jsou zde co mlčící svědkové té pravdy. Havlasa. Představil se jí a ihned se odvolal na dětská svoje léta. V. Mrš. Odvolal se na svá práva hospodáře. Vrba. D odvolati (se) (čemu, komu) dial. odolati, ubrániti se. A tak křičél [Rybář] a chcel, habe to jen pan hučitel hudal, že šak pré von temu vodvolá. A. Mrš. „A tebe aby si taky vzal do světa!“ Mityska popuzen vyskočil s lavice, „aby si tě vzal, pro tvou hubu, tobě by se žádný neodvolal.“ Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 353 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 353