• ohebný adj. mohoucí býti snadno ohnut, snadno se ohýbající, pružný. Moje sousedka vytabovala si ustavičně prsty z kloubů, až je měla tak ohebné, že je nazpět dlaně obrátit mohla. Něm. Pozdvihl ženu prudkým trhnutím a posadil ji na prvou židli jako pannu s ohebnými klouby. R. Svob. Dětem dělají [Slováci] z březové aneb jiné ohebné kůry kapsičky. Něm. Z vrbiny utrh proutek ohebný. Staš. Kdo měl ohebné údy, dral se na hořící střechu. Svět. Rychle smrštila se jeho nepříliš ohebná postava v přehluboké úkloně. Svět. D (o hlase n. o řeči) oplývající schopností modulační n. vyjadřovací. Měla krásný, ohebný hlas. R. Svob. To nejde jen tak zničit jazyk, jenž je tak ohebný, jadrný a bohatý jako každý jiný. Jir. Dovedl si [Tyl] utvořit řeč ohebnou a moderní, dovedl vypravovat uhlazeně. Ner. D snadno se přizpůsobující, podvolující, přizpůsobivý. Jakmile mysl malých poddaných stane se ohebnou a povolnou, bude se na ni působiti uměním, aby zjemněla Hol. Vůdcové národu, tak dlouho ohební a povolní, vzmužili se. J. Malý. Je [ředitel] na všecky strany ohebný, a proto si to nikde nechce pohněvat. Sokol. Statistika je něco ohebného; každý si vypočítá, co chce. Dyk. D Gram. ohebná slova která lze skloňovati n. časovati.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 236 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 236