• ohnisko, -a n. arch. a dial. místo, kde se rozdělává oheň; ohniště, krb. Někde [je] vyhaslé ohnisko po pasácích. Herb. Před stavením je zděné ohnisko, střechou přikryté. Něm. Na velikém mramorovém ohnisku hořel oheň. Tomíč. Přen. Z hloubi duše, kde doutnalo ještě jakési neuhasené ohnisko utrpení jeho posledních dnů, vyrazil mu přízrak utrpení. Vach. D středisko, střed, ústředí, z něhož se něco šíří n. v němž se něco soustřeďuje. Města stala se ohnisky nového ruchu duševního. Čech. Každý vidí v Praze jediný možný střed všeho světla, jediné ohnisko, z kterého se všecky paprsky rozbíhají, v něm se sbíhají. V. Mrš. Přinutil Varšavu, ohnisko povstání, ke kapitulaci. Bidlo-Šus. Výraz [obličeje] svědčil o soustředěnosti myšlenek. Vše v něm vycházelo z jediného ohniska. Staš. Básníci tvořili si obecenstvo, a ohniskem jejich úsilí byly první novočeské almanachy. J. Vlč. Každá z nich [povídek] jest pokusem vniknouti do ohniska lidské duše a lidského osudu. Šal. Fys. bod, v němž se po lomu n. odrazu sbíhají paprsky rovnoběžné s hlavní osou čočky nebo zrcadla; fokus. Geom. zvláštní bod ležící mimo křivku a vázaný k ní jistým vztahem; ohnisko elipsy, paraboly a pod. Geol. magmatické ohnisko magmatický krb. Voj. ohnisko odporu obranné postavení jednotky, které může býti bráněno na všecky strany, i když je obklíčeno. Les. místo skýtající možnost příznivému rozmnožování hmyzu, plemeniště.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 369 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 369