• okno, -a n. stavitelsky upravený otvor ve zdi, ve stěně, jímž vniká do místnosti světlo a vzduch. Dům v sněhu, v domě okna září. Ner. Nejpříjemnější byly pokoje, jichž okna šla do zahrady. Šmil. Střílelo se, že se okna třásla. Prav. Vnitřní okna se potí, a venečná se ledovým kvítím postýlají. Hol. Z okna [vlaku] hledí plno hlučících postav. Dyk. Světlo louče kmitlo se tu i tam. Náhle osvítilo se i okno mých dveří zasklený otvor křídla dveří. R. Svob. Ustál. sp. Válka otevřela okna našeho vlasteneckého myšlení dokořán přispěla k jeho posílení. Červen. Mohli tím [výtkami] býti uraženi básníci, kteří, „otvírajíce okna do světa“ a „boříce čínskou zeď“ libovali si v látkách zahraničných, moderních. Krás. Krise se překoná jen spoluprací všech, politikou otevřených oken upřímnou, nezáludnou. Přít. Málo v kterém statku ležel hospodář pod jabloní zíraje Pánubohu do oken nic nedělaje. Třeb. „A co ty? Čumíš Pánubohu do oken?“ Jahn. Zde [v šumavských horách] příroda roste jen tak pánu bohu do oken, když nemá právě nic lepšího co dělat. Ner. Toto budiž za výstrahu oněm pánům, by se o věci dříve přesvědčili a nestříleli Pánu Bohu do oken nejednali nazdařbůh. Kam. Vidíme, že zde [v díle] Berl nestřílí pánubohu do oken nemluví nadarmo. Šal. Stav. okno jednoduché, dvojité, otáčecí, skládací, dřevěné, kovové a j. Geol. tektonické okno obnažené mladší geologické vrstvy v podkladu přesunutých vrstev starších.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 531 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 531