• okolí, n. co jest okolo, blízko něčeho, zvl. krajina kolem něčeho, vůkolí. Zejtra se z celého okolí všecky panny a paní v jeho [knížecím] zámku sejíti mají. Něm. Každý statkář z okolí přispěl dle možnosti. Šmil. Ohlídnuv se po okolí, není-li člověka viděti, objal zhurta Madlenku. Šmil. V okolí města Vlašimě vypíná se vrch Blaník. Jir. Na tvář v okolí lícních kostí položil se stín. Vach. D prostředí, milieu. Celé okolí, v němž člověk žije, domov, vychování, škola, veřejnost má ovšem svůj vliv. Durd. Její vážnosť jsem nejprve jejímu okolí a vzdělání přičítal. Jir. Obmezuje se [R. M. Meyer] z praktických důvodů na nauku o okolí spisovatelů (milieu). Kraus. Kde jest jeho [Wildeovo] okolí těžkopádné, on jest lehký. Kar. D okolní lidé. Celé okolí se chystalo na oddavky zemanovy. Svět. Okolí císaře jest asi nesmírně smutné. Vrch. Musím státi se pro své okolí velmi nesympatickým. Svob. Byl despotou, jenž terrorisoval celé svoje okolí. Kronb. D někdejší obec vyššího řádu. Několik takových svobodných nebo polosvobodných osad dohromady tvořilo jakousi velkou obec vyššího řádu, zv. sousedstvem, okolím, okolinou, jež v hromadách sousedských vyřizovaly některé úkoly veřejné správy. Čes. pol. Mezi jmény rozličných menších národkův v Sarmatii jsouť i mnohá jména jednotných malých žup neboli okolí. Šaf.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 257 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 257