• okolo adv. v kruhu, kruhem, do kruhu, dokola, kolem, vůkol, se všech stran. Tři baby sedí tu okolo [kolem kotle]. A. Mrš. Okolo stojící se smáli. Ner. Ptáčata vesele okolo [kolem zrní] skákala. Štulc. Vykládal Neruda okolo všem. Mach. Fanetta vstoupí pod baldachýn, ostatní stojí okolo. Vrch. Je Praha pode mnou a chladno po kraji, okolo listí padá do mlhava. Svob. D oklikou. Okolo dále, upřímo blíže. Pořek. D podél, podle, mimo. V tu chvíli jela okolo královna. Erb. V tom šla okolo Plhalova Terka. A. Mrš. Na to hned se čtyři stíny mihly okolo. Vrch. Jako dny jdou beze stopy věky okolo. Vrch.
  • okolo předl. s gen. kolem, se všech stran. Točí se sploštělá koule okolo slunce. Mach. Neminulo ani co by jednou okolo chalupy oběhl, a byli [Dlouhý s Bystrozrakým] už zase tu. Erb. Dostali Pražané privilegia, aby na míli okolo města nesmělo býti žádné krčmy. Tomek. Zasedli okolo stolu. Pfleg. Park okolo rybníka. Čech. Okolo kříže ruku otočenou, objímá [poutník] dřevo. Erb. Já mu padla okolo krku. Ehrenb. Vzali ji okolo krku. Herb. Je dobráček [muž]…, okolo prstu si ho otočíš. Staš. Až jest člověku úzko okolo srdce. Bozd. Ó jak jí bylo náhle volno okolo srdce! Štol. D poblíž, v blízkosti, u. Všichni známí okolo něho [kováře] již pomřeli. Erb. Není účel tohoto spisku, vyličovati život mládeže, která okolo babičky žila. Něm. Přál sobě i rodinu svou okolo sebe míti. Mik. Jaké to mám podivné lidi okolo sebe! J. J. Kol. Šejnoha se pořád točil okolo Bětušky. Šmil. Mám pořád co dělat okolo těch dětí. Preis. Pořád byla okolo ní [tchyně] jako kuřátko. Herb. Nikoho krom jí [ženy] okolo sebe snášeti nechtěl. Svět. D mimo, podél, vedle. Okolo hřbitova cesta úvozová. Erb. Trefilo-li se jít okolo vody, hodila [babička kůrky] rybám. Něm. Okolo cesty, kterou šel, páslo několik chlapců a holek husy. Prav. V tom šel okolo průjezdu muž. Pfleg. Okolo nás se brali dva výrostkové. Kos. Šla dívka okolo jednoho chomáče mužských. Herb. Střela zasvištěla okolo ucha. Čel. D vyjadřuje osobu n. věc, k níž se děj slovesný neustále vrací. Zabrali se do hovoru, jenž vinul se ovšem okolo Hanuše. Šmil. Všecka rozmluva mladých i starých otáčela se okolo májů. Něm. Hlavní nesnáze točily se nyní okolo žádosti od legatův přednešené. Pal. Všechno vypravování točí se jen okolo samého vlastenectví a vzpomínek historických. Zey. D vyjadřuje přibližnost času, počtu a pod. Okolo čtvrté hodiny přijel Adolf. Pfleg. Narodil se Tóma ze Štítného okolo r. 1330. Pal. Okolo poledne potkali podivný průvod. Jir. Vešlo se do každé [šachty] okolo tisíce mrtvých. Tomek.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 601 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 601