• okres, -u m. část země, kraje, města. Okres těchto Černohrončanských rubanisk leží proti jihu. Něm. Hrabě carcassonský během vojny některé okresy svého panství ztratil. Zey. [Adresy] mne vedly do nejrůznějších okresů Prahy. Vach. D správní jednotka země. Několik okresků tvoří okres (Distrikt) opět se svým výborem. Havl. Jarýn byl ihned poslancem na sněm zvolen za okresy, v nichž nyní žil. I. Klicp. Bylo alarmováno četnictvo z celého okresu. K. Čap. Veř. spr. nejmenší obvod politické a soudní správy s úřady prvni instance. Politický okres, soudní okres, školní okres a pod. Pošt. poštovní okres místa přidělená jednomu poštovnímu úřadu; doručovací okres. Voj. doplňovací okres. D Lid. okresní soud, úřad n. pod. okresní instituce. Francek jednou schválně u „okresu“ [v pozemkových knihách] zkoumal. Rais. Hantoš byl spoután do želez a hajdy s ním na okres do Hustopeče. Herb. To se ukázalo hned na poprvé, že nám proces vrátili od okresu. Čap. Ch. Ne na okres, ale před porotu vás tentokráte poženu. Vach. Známe se [starostové] dobře z okresu! Rais. D Zast. oddíl, oddělení, část, partie něčeho. Choroba určitého okresu nervové hmoty zjevuje se jednou co ochrnutí, jindy co křeč. Ath. V prvním okresu díla svého podal nám Šafařík také nejstarší historii Skythů. Pal. Prvního okresu [Slovanských starožitností] předmět a oučel jest vyšetření původu, sídel a dějin Slovanů. Šaf. D Poněk. zast. okruh, obor (působnosti, zájmu a pod.). Co pak se dotýče zřízení republiky, věc tato leži zouplna mimo okres kompetence mé. Pal. I tam [pod mohylou] je žití a lásky okres neznámý. F. S. Proch. Synek zůstal u dveří státi, aby zbytečně nevbíhal v okres působnosti otcovy pravice. Stroup. Básník nesmí se pohybovati toliko v uzounkém okresu jednoho předmětu. Kou. Rozšiřovat stále a stále okres, obzor, obor umění. Šal. Není národu v pokročilé Evropě, jehož literární okres by se byl časem nezúžil. Sab. D Zast. společenský kruh, vrstva. V okresu milované rodiny zotaví se zdraví tvé. J. z Hv. [Některé dívky] opouštějí okres rodu svého a pošetilým sňatkem k vysostem se derou. Tyl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347