• okruh, -u m. kruhový útvar, kruhová čára. Statek skoro celý v okruhu slehlého valu tonul v hustém stínu. Jir. V okruh záře vstoupil lidský stín. Krás. Ovládala [továrna] krajinku na několik hodin cesty v okruhu. Mah. „Pohni se, kluku!“ zařval fořt do linie, rozesílaje honce a lovce na obě křídla určeného okruhu. A. Mrš. Půjdem zpátky k lesu a pak po kraji, okruhem domů obloukem, oklikou. Thom. D uzavřená dráha, uzavřený obvod něčeho. V měkkém, pískem nasypaném okruhu přejížděli na koních důstojníci. R. Svob. [Měl příležitost viděti kus života] kvačícího marně jako v zakletém okruhu. Šlej. El. tech. uzavřená dráha, složená z vodičů i nevodičů, na níž probíhají rozličné zjevy, obvod. Sport. uzavřená dráha, na níž se jede závod a kde start i cíl je v témž místě. Masarykův okruh. Voj. okruh činnosti nejdelší dráha motorového vozidla, plavidla n. letadla, kterou urazí bez obnovení pohonných hmot, akční radius. D kruhová plocha n. kruhový prostor kolem něčeho. V okruhu celé vesnice nebylo tvrdší palice. Stank. Za Tisovcem, v okruhu Muráňského hradu plná bezpečnost a jistota. Jir. Kdo není žebrák světa ve okruhu. Vrch. Pozoruji, co hvězd plá v nebes okruhu. Mach. Všechen okruh vesmíru. V. Mrš. D (obyč. v ruském prostředí) správní okres, obvod. V novějším čase založeno bylo několik českých osad v „černomořském okruhu“ kavkazském. Čech. Jakmile vyřídil svoje věci ve štábu okruhu, nikterak nepospíchal na Tverskou. Med. Smluveno, že severní okruhy šlesvické mají právo hlasováním se rozhodnouti, chtějí-li k Dánsku. Čes. pol. D obor představ, myšlení, vědění, činnosti a pod. Tatínek má jiné starosti, jiný okruh myšlení. Herrm. Básníci přistupovali často k řešení problémů, jež stály mimo zájmový okruh literátů staršího typu. Sold. Nuže, vstupme do nového okruhu faktů. K. Čap. Ty okruh činnosti si najdi jiný. Vrch. D soubor, komplex něčeho. Nemáme monografií, v nichž by byly zpracovány dějiny jistého okruhu slov. Hujer. Prvý okruh [Nerudova „Hřbitovního kvítí“] zabírá lyriku čistě intimní. Arne N. Jak jednotliví národové, tak i celí věkové utvořují sobě zvláštní okruhy kulturní. ČČM. Rozeznáváme několik okruhův pověstí, z nichž první románopisci vybírali obsah svých básní. Schulz. Anat. pánevní, lopatkový okruh soubor kostí v krajině břišní, hrudní. D skupina, společnost lidí kolem někoho n. něčeho. Okruh, v kterém se jako gymnasista pohyboval, „byl nevalný, nežli aby něco zajímavého mohl o něm napsati“. Jir. Potleskem se ozval okruh celý. O. Červ. Omezil se na boj jen v úzkém okruhu svých známých. Vach.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 405 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 405