• olej, -e m. vazká látka mastné povahy, kapalná za obyčejné teploty a mazlavá. To si zas pochutnáme, to je káva, jako olej s dobrou smetanou. Svob. Ustál. sp. Kdykoliv básník nebo umělec začne provozovat takovéto svéráznictví, je patrné, že mu došel olej nastal u něho úpadek. Šal. Chlácholil sedláky, domkáře a podruhy, aby se do sebe nedali, ale tím lil olej do ohně a ještě víc je podráždil. Prav. Byl rozvážný a připomenul si, že by jediné nepravé, neopatrné slovo bylo olejem do plamene. Jir. Po čtyřnedělním vyslýchání vyšla pravda na světlo jak olej na vodu. Herb. Vidím, že z kamene oleje nevytlačím neoblomím necitelného. Šmil. Nebude škodno, když mu již napřed na zostření dobré paměti dřevěným olejem záda namažete napráskáte. Ondrák. Dejte se v oleji malovati každý v životní velikosti olejomalbou. Podl. To bude má první práce v oleji pro svět v olejových barvách. Jir. Na stěně visela olejem malovaná podobizna babičky. R. Svob. D olejomalba. Zajímavé je srovnání oleje [Jos. Čapka] „Chlapec se svítilnou“ se stejnojmennou litografií. K. Teige.