• omyl, -u m. učinění něčeho nesprávného, nesprávný názor, nesprávný soud, zmýlení, mýlka a pod. O středověku panují vůbec předsudky a omyly. Zey. Tak byl jeneralissimus v omylu o spolehlivosti svých jenerálů. Pek. To jste na omylu, mistře. Šmil. D nedopatření. Jsme rády, že jste si přišel sám pro své šperky, které jste tu omylem nechal. Staš. Jen jednou jsem omylem obula paniny střevíce a milostpaní mě hned podezřívala, že jsem zlodějka. Kosm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 288 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 288