• opatření, n. zaopatření, životni zajištění; živobytí. Ústavy k opatření vdov a sirotků. Jg. Zanechal vdovu a dceru bez opatření. Sab. Postoupí jí [sestře] statek a vymíní si na něm doživotní opatření. Prav. Byt i všeliké hojné opatření nalézal na královském hradě. Ehrenb. Vyučencům kupeckým platí se čtyry, pět zlatých měsíčně a mimo to mají celé opatření. Herrm. D ošetření, péče. Za tehdejšího hrozného zdravotnictví a způsobu léčení, nad to v takovém chatrném opatření, rány se těžko hojily. Jir. Nakoupil, čeho bylo třeba k lepšímu opatření nemocné. Zey. Opatření dobytka bylo jim důležitější než vychování dítek. Prav. D zařízení, ustanovení. Král, učiniv ostrá opatření proti přívržencům lžipapeže, odejel na říšský sněm. Třeb. Sdělila jim [tetkám] Šafránková opatření, která Fabián vzhledem k bezpečnosti svého majetku učinil. Čech. Žalářování toto nebylo ani tak trestem jako spíš ochranným opatřením proti možným dalším výstřednostem Tassovým. Vrch. Alba učinil i opatření, aby lapil prince Oranžského. Durd. právo kritisovati i opatření vládní. Drt. Valdštejn strojil zrádu — co bylo bližšího, než viděti v tažení Španělů bezpečnostní opatření proti tomu? Pek. Práv. vrchnostenský akt, kterým se konstitutivně stanoví, co v konkretním případě má býti právem. V. t. opatřiti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 414 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 414