• opracovati dok. postupným oddělováním menších částic hmoty vyrobiti konečný tvar a velikost, obrobiti. Citlivý pás je při třecích mechanismech veden mezi dvěma přesně opracovanými válečky. Smrž. První knoflíky byly v řadách lity a pak teprve dále opracovány. Vlastiv. [Nalešení] stál hoch u balvanu pískovce, už hodně opracovaného. Čap. Ch. Stropy z trámů na 3 stranách opracovaných otesaných. Služ. min. škol. D vůbec prací pozměniti. Ruka její byla opálena a opracována upracována. Šim.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 62 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 62