• opraviti dok. (co) odstraniti něco vadného, chybného. Chyby originalu by mohly býti v překladu opraveny. Sab. D (koho) něčí chybu, nedopatření hned vytknouti, odstraniti. Děvčátko zanotovalo [píseň]‚ ale příliš vysoko. Matka ji opravila. R. Svob. „Doktore!“ přerušila jej Máňa, a hned se opravila: „Pane doktore!“ Čap. Ch. D (co) něco psaného n. tištěného zbaviti chyb, zkorigovati. Opraviti úlohy, sazbu článku a pod. D (co) uvésti něco poškozeného do bývalého stavu, obnoviti. Tak mu faru opravili, že byla jak zámeček. Herb. V sadě bylo mnoho stromků vysázeno, plot byl opraven. Něm. Na několika místech Hanka černým inkoustem vybledlé litery opravil. V. Neb. D (co) uvésti něco nesprávného na pravou míru. Ještě dnes vyhledáte Loyala a přikážete mu, by opravil v zítřejším Monitéru zprávu o diadému královny golkondské. Bozd. D (co) provésti na něčem nějaké změny k lepšímu, zlepšiti něco. Přes tu chvíli opravil [dudák] planoucí louč v dřevěném svícnu. Jir. Hned si vlasy přihlazoval [zchudlý švihák], šátek na krku rovnal. Víc na sobě nemohl opravit. Jir. Dobrovského některých spisův druhé rozhojněné a opravené vydání. Čel. Až já je [dobré vlastence-židy] z vlastní zkušenosti poznám, opravím si rád své mínění o nich. Baar. D provésti opravu nějakého veřejného zřízení, provésti reformu, reformovati. Obzvláště byla stránka finančního řízení [státu] v stavu tak bídném, že v základě opravena býti musela. Sab. V tom opraveném království, mluvil Kániš, nebude, bratří milí a sestry milé, žádného trápení. Jir. D Dial. vymiškovati, vyklestiti. Přichází každý rok po jaře řezáč opravit býčky a vepříky. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 242 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 242