• organisace (vysl. -nyza-), -e f. účelné pořádání, uspořádání, upravení, zřízení, řád, správa. Zabývalť se [hrabě] bez ustání co nejpilněji organisací svých statkův. I. Klicp. Vévoda oddal se nyní úplně organisaci svého sboru. Jir. Plánovitá výroba rostlinná vyžaduje také organisaci trhu, t. j. regulaci dovozu a úpravy cen plodin. M. enc. zem. Sotva dvě leta pobyl v Praze, a již ze všech nejvíc poznával, jak falešná je dosavadní organisace vědecká. Herb. Eufonická organisace hlásek, t. j. seřadění jich v opakující se útvary. Muk. Organisace boje proti choleře. Vach. Vnitřní pevnou organisaci [luteráni] své straně dáti nedovedli. Rez. Tak řečená organisace komitátní se přičítá sv. Štěpánu. Vlastiv. Práv. organisace veřejné správy. Zool. organisace zvířecího těla způsob úpravy. Sociol. činnost, kterou se tvoří organisovaná skupina. D pevné sdružení, korporace, spolek (zvl. odborový n. politický). Zlepšení poměrů dělnictva mají přivoditi jednak družstva, jednak odborové organisace (Trade Unions). Dobiáš. Mohli každé hnutí nepřítele oznámiti vůdcům stávkové organisace stávkového výboru, vedení. Her. Pokroková organisace na jihu Čech přijímá jeho služby pro místní časopis. Mah. Spěchal se nabídnouti za výpomocného číšníka. Ale i tam pět lidí čekalo na jedno místo a úředník v organisaci krčil jen rameny. Vach. Zemská organisace výrobců granátového zboží. Čap. Ch. Sociol. sociální skupina s jistou vládou, s řádem a s pevnými členy. D Řidč. ustrojení, ústrojí, organismus. Tělesná organisace muže toho byla neobyčejně pevná. Arb. Ona byla z rodu Ismaelova, celá její organisace to jevila. Podl. Kritik nesoudí rozumem, nýbrž celou svojí organisací, celou kulturou své bytosti. Šal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 316 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 316