• organismus, -ism, -ismu m. živočišné n. rostlinné tělo se zřetelem k svému složení z jednotlivých orgánů; ústrojí, ústrojenství. Výživa organismu, kterou se uskutečňuje přeměna energií, a život organismu jsou vlastně jen dvě různé stránky téhož zjevu. Klein. Osoby dospělé s organismem již trochu roztřeseným. Herrm. Pozvolný rozklad sestárlého lidského organismu. Čech. Organismus, jakoby věděl, co mu zdrávo, poroučí člověku: ještě jednu [kávu]! Hol. To jsou organismy — fuj! — podívejte se, jak je to všechno [na palubě] bledé! Ner. Zool., bot. organismy samostatné bytosti živočišné n. rostlinné. D jednotný soubor, celek složek uzpůsobený k jisté funkci. Národnosti říše Rakouské v politický organismus se srovnaly. Krás. Čas. Sahá [satira „Písní otroka“] hloub, místy až v samé kořeny celého organismu společenského. Vrch. Myslíval jsem, že musím se starati jen o veliké věci, uváděti v pohyb celý národní organismus. Sova. Hnutí vyšlé z Assisi si uložilo pevné formy osvědčeného organismu řádového. Goll. Každý jednotlivý [herec] byl dokonalou částí dokonalého uměleckého organismu. Zl. Praha. Popírali [odpůrci R. Wagnera] možnost sloučení umění v jeden vyšší útvar a tvrdili, že slovo, hudba a mimika nemohou ve zpěvohře nikdy tvořiti dokonalou jednotu čili organismus, nýbrž jen sumu tří umění. Z. Nej. D vnitřní složení, stavba, učlenění. Dovede vniknouti hluboko i do samého organismu skladby. Smet. Dobře jest, když tato vada nesáhá tak hluboko v organismus jeho [kusu]‚ že ruší jednotu děje i celek povahy reka. Durd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 223 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 223