• originální (řidč. a poněk. zast. originelní) adj. jsoucí v originále, nikoli v kopii n. v opisu. Originální archiv převezen do Svato-Petrohradu; kopie, vzatá od pruské vlády, nalezala se do l. 1807 v Berlíně. Šaf. Jeden veliký originalní obraz od Karla Lota. Lum. V hradní osmihranné světničce s originelní zdí měl baron železné skládací lůžko původní, nepředělanou. Preis. Geod. originální mapa. Zbož. originální balení; originální zboží pravé. D nezávislý na žádném vzoru, samostatný, osobitý. Thomayer byl už R. E. Jamotem, autorem originálních obrázků z přírody. Jir. Sloh v nich [v básních] jest dosti obratný; co se ale originálních myšlenek týče, zasluhuje jen několik kusů pozoru. Zl. Praha. Hra vynikala dosti neobyčejnou technikou, ale nikde originálním provedením. Svět. Zcela originálním nebyl ještě pod sluncem básník žádný. Svět. Originelní, nové, dosud nikde netištěné obrazy a bajky. Baar. D samorostlý, zvláštní, zajímavý. Byl to originální zjev, fantasta už jako mladík. Jir. Stará Ves má ještě více svých originálních povah. Herb. Seznalť jsem několik nových zvláštností strýcových, který čím dál, tím zdál se mi originálnějším. Šim. Vy jste takový originální poet, ano takový prapůvodní, že vás — budu překládat. Čap. Ch. Mohutný, originelní zjev Petra Bezruče vždy lákal kritiky a literární historiky. Lum. Upozorňuji na duchaplné spisy originelního myslitele Carpentera. Mas.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 166 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 166