• osa, -y f. myšlená přímka, kolem níž se otáčí nějaký útvar, předmět a p. Při tom [zapalování fajfky] otočí se [Jordáněk] na cestě kolem své osy. Herb. Teď na mžik nehybný postoj, náhle zavíření okolo vlastní osy, zatřepetání [při tanci]. Herrm. Točíme [se] jen jako by kolem vlastní své osy. Ner. Přen. Celá osa jejich života se rázem otočila základní směr, způsob. Kun. Geom., fys. osa otáčení. Astron. osa zemská, osa světová. D strojová součást pevně n. točivě uložená k přenášení pohybu točivého n. kývavého. Šroub byl pryč a kolo na cestě ze své osy. Hál. Kola skřípají, zarývajíce se až po osy do sněhových spoust. A. Mrš. Kdo za to může, když se zavaří osy vozů? K. Čap. Padá voda na vodorovné kolo, točící se kolem dřevěné, kolmo stojící osy. Čech. Každé z dětí stálo uprostřed toho zboží jako osa kolotoče. R. Svob. [Sedadla houpačky] jsou na železných osách volně přidělána. Havl. D hlavní, nejdůležitější jednotka útvaru společenského n. politického; hlavní část n. myšlenka nějakého díla, střed, ohnisko, těžiště. Hospodářské problémy bývaly osou politiky. Přít. Poměr venkova a města by měl být osou zájmu sociologů. Přít. Tragického rázu dodává dramatu vždy ústřední spor, jenž tvoří jaksi osu celého děje. Hostin. Kněžna stala se osou jeho myšlenek. Vrba. Rudolfovo vrcholné dílo životní mělo zcela jiné osy základní. Šus. Její myšlénky měly jinou osu než laškování s muži. Svět. Přemítání jeho nabylo zas pevné osy. Čap. Ch. Röger neklečí před její [Marketinou] krásou, neučinil ji osou svého života. R. Svob. [Decroly] vybudoval čtyři osy vyučování neboli rozdělil vyučování ve čtyři zájmová střediska. J. Klíma. D myšlená přímka, podle níž je nějaký útvar, předmět a p. souměrný, souměrně rozložený; myšlená čára středem plochy. Člunek octl se právě na podélné ose ostrova. Herrm. Pravá noha se přisune k levé a postaví se podélnou osou chodidla na čáru šermu. Šerm. [Benýšek] vytkl si v ose ulice vždy nejzazší svítilnu, kterou dohlédl, jako nejbližší cíl. Čap. Ch. Geom. osa souměrnosti. Stav. osa okna, dveří, budovy a p.; osa mostu, dráhy (přímá n. zakřivená čára). Kryst. optická osa. Fys. osa čočky spojnice středů křivosti kulových ploch čočky. Bot. rostlinný orgán záporně geotropický, neomezeného vzrůstu, z něhož vyrůstají listy, v jejichž úžlabí jsou pupeny. Zool. osa pera střední tuhá část ptačího pera. D myšlená přímka, podle níž se určuje poloha n. jiný vztah. Geom. osa souřadnic; osa afinity a j. Osa číselná. Kryst. osy krystalové. Fys. osa neutrální. Sport. osa běhu. Let. osa letu, osa bočná, osa vztlaková. Voj. osa spojovací na níž jsou soustředěna pojítka; osa přemístění směr, podle něhož jde velitel jednotky z jednoho svého stanoviště na nové. Polit. symbolická spojnice hlavních měst spřátelených států řídících se týmiž politickými směrnicemi. Osa Berlín-Řím.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 469 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 469