• osada, -y f. soubor budov obytných i hospodářských jednotně pojmenovaný. Vesničané z blízkých osad hrnou se proudem do kostela. Mach. Filipek už dostarostoval. Nerad se loučil s první hodností v osadě. A. Mrš. S potěšením těkaly jeho zraky po polích, osadách. Jir. Rychtáři z vůkolních osad se dole ve dvoře shromáždili. Svět. Od středního Moravy běhu musíme vyhledávati staré nejdůležitější osady naší vlasti. Bran. Veř. spr. jednotka územní samosprávy, požívající však samosprávy jen ve velmi omezeně míře a administrativně přičleněná k obci. D soubor, menší skupina budov určených k zvláštnímu stejnému účelu. Zřizováním továren s českými dělnickými osadami posiloval rodný živel. Čech. Už nebylo hanbou jeti v neděli na osadu. Kanoe. D prázdninová, feriální osada instituce hromadných výprav na letní pobyt. Koncert ve prospěch feriálních osad. Čap. Ch. D farní okres, skupina přifařených obcí. Farní osady obou kostelův byly nařízením arcibiskupským ustanoveny. Mik. Za základ první řeči své na zdejší osadě vybral si [kaplan] slova z evangelia svatého Matouše. Třeb. D území osídlené příslušníky některého národa mimo jeho vlastní hranice a trvající ve svazku s vlastí; souvislé n. rozptýlené jinonárodní osídlení přistěhovalecké na území jistého národa. St. Mary je anglická osada, sídlo anglické vlády a anglického obchodu v krajinách Senegambie. Lum. [Palacký] blouznil o tom, že půjde do Trankebaru, tehdáž dánské osady v Hindustaně. Kal. V duši jeho utvořil se obraz ideální osady české v Americe. Zey. Ruská osada v Paříži dala popovi Vasiljěvu na památku krásný kříž. Světozor. D obyvatelstvo osady; vůbec skupina lidí něčím odlišná od svého prostředí. Nad hrobem dobrého učitele pláče celá osada. Šmil. Připojil se zpěv od kostela vzhůru ubírající se osady. A. Mrš. Prašpatný kazatel, který, chce-li svou osadu rozplakat, nezačne mluvit o sirotcích a macechách. Vrch. Král Jan celou osadu Holanďanů do Nymburka povolal. Jan. Celé osady [jeho žáků] jsou po vesnicích. Heyd. D hromadný výskyt zvířat pohromadě na jednom místě. Kuří ta osada je zde [na dvoře] hlavním konsumentem všelijakých lidských parasitů. Ner. Celek je vymírající osada polních včel. Lum. Zool. osady racků a pod.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 268 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 268