• osel, osla m. domácí jednokopytník s dlouhýma ušima, užívaný k tahu n. jako soumar. Toť sedláte osla od zadu! děláte hloupost. Kosm. Ale tak je, když se oslu dobře vede, jde na led tancovat. Choch. Ale tak to je. Koně běží za ovsem, a osel ho dostane. Jir. Zool. druh ssavců lichoprstých, Equus asinus. D přezdívka osobě dělající pošetilosti, hloupé. Kníže pán neřekl už svému sluhovi „osle“ dobré dva měsíce. Třeb. Tahleta nemravnost, aby mladé dívky nosily krátké sukýnky a sváděly na ulici takové šedivé osly, jako jsi ty, musí přestat! Herrm. Já, starý osel, taky všady vlezu, kam mě navedete. Herrm. Já osel oslovská — Kdybych to byl věděl, kdo jsou [zběhové]‚ jistě bych je byl nechal. Jir. O nás Češích psalo nesmírně mnoho oslů. Ner. Mnohým oslům v kumštu leccos se tak zdaří. Vrch. Znamení [signum] osla dostávali ti žáci, kteří ve škole po česku a ne po latinsku rozmlouvali. Jir. D druh mučidla v starších dobách. Při tortuře měli zvláštní nástroj, upravený z povznešených, do úhlu sbitých prken; na jich ostří sedl trýzněný, dali mu těžká závaží na nohy, a říkali také tomuto strašnému nástroji „osel“. Ner. D (v sladovnictví) náčiní k shrnování, sbírání a odstraňování ječmene a sladu. D Lid. trám ve hřebenu střechy držící celou krytbu a podepřený sloupky. „Na vosla“ krov mívá jen ve prostřed příčných rámů po sloupku a přes ně trám („vosel“) a tak drží celou krytbu. Hruš. Na roubení se staví kryt buď „na osla“, způsob to nejjednodušší bez hambalek, nebo „na stolice“ s hambalky. Jir.