• osoba, -y f. jedinec bez rozdílu pohlaví, člověk. To [večeřadlo] bylo jasně osvíceno, v prostředku stůl a prostříno bylo čtyrem osobám. Erb. [Dveře] se otevřely a tři osoby vešly. Zey. Helenka už klidně dívala se s jedné osoby na druhou. V. Mrš. Ta jeho panička, to je hodná osoba. Jir. Osoby nic, myšlenka a dílo vše. Večer. Přes poslední dva schody skočila na podlahu nějaká ženská osoba žena. Jir. Ludvík ho poslouchal. Rozum jeho poznal okamžitě, že to třetí osoba zlého semena nasila někdo třetí, cizí. Tyl. D Lid. přátelské, důvěrně oslovení. „Bláhová osobo,“ usmíval se Kašpar, „co by se změnilo?“ Šmil. Tu máš, osobo, oddělej si dluh, a když to hezky vyšiješ, možná, že ti ještě nějakou šestku připlatím. Preis. Ale, osobo, rád bych zvěděl, je-li to tak všude. Jak. D Pejor. opovržlivé označení někoho (zejm. ženy), nejčastěji v oslovení. Řekněte, že jste se pozvala sama, vy dotíravá osobo! Štol. Ale, osobo, vy naděláte rámusu! Rais. Osobo… to jste nám měla říc’. Svob. Byla to taková žena, které se říkává: „Osobo!“ Poláč. Ta osoba se na něho zrovna lepí. Stroup. Jaké ohledy byste také na takovou osobu bral! Zey. D jednotlivec jakožto vykonavatel nějakého úřadu, zaměstnání, nějaké úlohy, povinnosti n. nositel práva. Vešel ve styk s nejpřednějšími osobami města. Jir. „Osle!“ — „To je urážka úřední osoby“ úředníka. Vach. Ač osoba duchovní, byl pán veselý. Stroup. Třetí část [zákona platí] pro státní osoby učitelské, a to profesory vysokých škol, profesory středních škol, vysokoškolské asistenty a konstruktéry. Plat. zák. Myslíš, že já nejsem první osoba v celém hospodářství. Pfleg. Vládu [v domě] vede služebná osoba. Šmil. Voj. osoba vojenská patřící k armádě, voják. Vojenské osoby v činné službě. Práv. osoba fysická bytost způsobilá býti subjektem práv a právních povinností; osoba právnická organisace osob n. majetku vyhovující jistým právním požadavkům, takže je způsobilá býti předmětem práv a právních povinností; osoba třetí která se neúčastní nějakého právního jednání. D jednotlivec, jedinec v souhrnu svých vlastností, zvl. tělesných, fysická podstata jedince. Mnozí v Praze znali jej dle osoby. Sab. To vám byla krása, ta Antonie! Nejinteresantnější ze všech jak svou osobou, tak i svými osudy. Ner. Synové jeho osoby královy se zmocnili. Pal. [Jaká škoda,] že jsem byl tak osamělý, kdybych vůbec čeho litoval, co mé osoby se týče. Podl. „A teď na něj udeříme, bratře!“ „Pro to? Pro mou osobu? Ne, bratři.“ Jir. Já pro svou osobu vzdal jsem se všeho vlivu. Šmil. Nelitujete sama pro svou osobu, nemilovala jste ho? R. Svob. On pomůže [slavný lékař]‚ je-li pomoc možná, a byť tu i pan mor ve vlastní osobě seděl. Choch. Předseda poroty (v osobě dra Pichla) čte hlasitě výrok. Havl. Arch. Pochvaluji tě, pane primase, že sám osobou svou jednáš o bakaláře. Win. D Theol. božská osoba Bůh Otec n. Syn n. Duch svatý. Tři božské osoby sv. Trojice. Gram. mluvnický pojem vyjadřovaný slovesným tvarem, který svou koncovkou naznačuje, že podmětem děje je ten, kdo řeč koná (1. osoba), nebo ten, na koho se řeč obrací (2. osoba), nebo to, o čem se řeč koná (3. osoba). D (v literárním díle, zvl. v dramatu) postava, typ, hrdina. Osoba, jež kusu jmeno dává, není jeho rekem. Durd. Narážky v práci obsažené mohly by sváděti, hledati za osobami románu osoby skutečné. Dyk. [Molièrovy] osoby nejsou osobami skutečnými, ale karikaturami. V. Mrš. Hlavní osoba [povídky] dudák v čele opičího pluku. Mácha. Osoby, které se účastní jednání jenom v některé episodě, nazývají se vedlejšími osobami. Oliva. D Arch. role, úloha v divadelní hře. Včera tu vystoupila na divadle mladá dívka v osobě Julie Capuletovy. Tyl. Zahrajeme si malou komedii. Každý z vás osobu dostane. A. Proch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 617 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 617