• osobní adj. vlastní osobě, jedinci, vázaný na osobu, individuální, soukromý. Svojí osobní roztomilostí platila účet nejen za sebe, ale i za svého manžela. Vach. V odbor pana Bohuše spadá také veškerá osobní záležitost úřednictva a služebnictva. Ner. V činnosti k vyšším cílům směřující než jen k nahromadění jmění osobního nalezneš zajisté léku pro chorobu dědičnou v rodině své. Svět. Není [to směnka závodní]! Jest soukromá, osobní pana chefa. Čap. Ch. Josef II. zrušil osobní poddanství [sedláků]. MSN. Sepsal [lékař] osobní listinu o Janovi a zavolal dva ošetřovatele, kteří ihned Jana odváděli. Svob. Kanc. osobní výkaz s údaji životopisnými a služebními. Práv. osobní právo vázané na osobu; živnost osobní vázaná na osobu; osobní základ obcí souhrn obyvatelstva v obci, které má k ní jistý právní vztah. Účet. osobní účty účty zákazníků, odběratelů, dodavatelů, peněžních ústavů, zástupců a cestujících v úvěrní a hlavní knize. Psych. osobní rovnice stálá chyba, různá individuálně, kterou činíme při odhadování časových vztahů, zvl. současnosti; osobní chyba časový rozdíl mezi okamžikem, kdy pozorovatel si uvědomí nějaký zjev, a skutečným okamžikem zjevu. Gram. zájmeno osobní, koncovka osobní označující osobu; jméno osobní vlastní, označující osobu. D subjektivní; nevěcný, zaujatý. Vroucnější a osobnější vztah k jeho látce, k jeho figurám a k jeho dějům Zolovi schází. Šal. Krom toho měla z nejosobnějších důvodů na tetičku s vrchu. Čap. Ch. Jiný, avšak rozmyslný napsal by taký výrok co osobní náhled, nikoli co pravdu „apodiktickou“. Ner. Přemohl v sobě osobní nechuť k nim [lidem]. A. Mrš. Ani hajný, ani šafář nepřestali na osobních nájezdech. Vrba. Jak se rozehřával [ženiným nesouhlasem]‚ stával se osobnějším. Hol. Dante naráží na Soudce Balda z Aguglione, svého osobního nepřítele. Vrch. Ti, co tak píšou, jsou hanebníci, kteří to buď z osobní zášti učiní, buď najati jsou. Něm. [Satira] nemá býti jedovatá, osobní. Mach. D týkající se fysické podstaty jedince, přímý. Znal ho dobře, z osobních styků i z vypravování jiných. Jir. Přišlo [ve sporu] k nějakému odkladu až do osobní přítomnosti arcibiskupa Arnošta. Tomek. Mirza byla zaměstnána pod osobním vedením paní ředitelové. Čap. Ch. [Kníže] ráčil připověděti své osobní účastenství. Čap. Ch. Poslal bych Vašnosti spis k osobnímu nahlednutí. Ner. D přidělený jisté osobě. Hleděli si získat doktora Heriberta za osobního lékaře. Ner. Véna byl — osobním tajemníkem Mr. Moura. Čap. Ch. Nevražili na jeho [děkanova] osobního kaplana. Jir. Fouňa seskočil s vozu, za ním synové a osobní myslivec. Kosm. D určený osobám, týkající se osob. Jel osobním vlakem. Šrám. Skoro všechno osobní prádlo je dnes trikotinové. Právo l. Osobní náklad [na školy]‚ t. j. učitelské platy, učební prostředky atd., nese země, resp. stát. Kouba. Dopr. osobní loď, vůz, výtah. Žel. osobní nádraží určené k výpravě cestujících a zavazadel; osobní tunel nádražní podchod pro bezpečný přístup cestujících k vlaku; osobní frekvence počet osob, které použijí jistého vlaku, trati, nádraží za jistou dobu; osobní kilometry součet vzdáleností v kilometrech, které projeli všichni cestující po dráze za jistou dobu. Tech. osobní váhy k vážení osob. Práv. osobní daň při níž se přihlíží k individuálním a sociálním poměrům subjektu daně.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 861 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 861