• ostatní adj. zbývající, zbylý. Ráno bylo mlhavé a předpovídalo i ostatní den nepříjemný. Choch. Již litoval svých nepředložených intrik a ostatní cesta sloužila mu jen ku přemítání, jak by věc napravil. Svob. D jiný, druhý, nikoli ten, o němž je řeč. Kmotr je [zmoklé kuře] přinesl domů a dal za kamna, aby uschlo, a pak je pustil na dvůr mezi ostatní slepice. Erb. Proč s námi nepije, netančí v davu děv ostatních. Vrch. Bavlnka chodil jen v sobotu domů, ostatní dny projezdil s koni na těšanském dvoře. Mrš. Hodlám matku a Vás ostatní překvapiti. Don. Jen jediná kráva nám zbyla, ostatní nám už všechny pobrali. Jir. V levo od vrat bylo ještě jedno okénko, menší všech ostatních. Šmil. Nebyla nikdy z Říma vyšla, celý ostatní svět byl jí neznám. Zey. D Zast. naposled zbývající, poslední, zbylý. Napiav ostatní sílu došel [Mohamed] do medžity. Rieg.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 277 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 277