• ostrov, -a m. část souše obklopená se všech stran vodou. [Odsouzenec] byl vysazen na pustý ostrov. Herrm. Sedněte jen! Vždyť jsem zde jako na ostrově! osamělý, opuštěný. Ner. [Moorovy] „Irské nápěvy“ budou žíti, pokud žalost „zeleného ostrova“ nepomine Irska. Obzor. Hleď, plá z moře ostrov blažených! sídlo zemřelých v antické mythologii. Vrch. Pověz lidu, aby naříkáním nemučili nebožtíkův na ostrovech vyvolenců. Slád. To lodě duchů, jež vezou ty, kdož dokonali včera, na ostrov mrtvých do podsvětí. Slád. Přen. V tom moři běd lze najít ostrov, kde je klid a štěstí? Mach. V labyrintě bídných světa činův bez konce u věčném kolotání nalezl jsem malý ostrov lásky. Staš. Ostrove mrtvých! V hlučné města vřavě ty výspo klidu, samoty a ticha! (o hřbitově). Vrch. D místo n. prostředí lišící se nějak od svého okolí. Na vlhkých místech luk byly zelené ostrovy. Vrba. Hleděl na zlaté ostrovy kvetoucí mochny [na stráni]. R. Svob. Ostrov pánů pod lustrem vřel poznámkami, nevrlými i škodolibými skupina netančících pánů uprostřed sálu. Sez. Zem. ostrov národnostní (jazykový) menší území obklopené cizím živlem. Dopr. chodníkový ostrov chodník v jízdní dráze pro bezpečnost chodců, refuge.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 333 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 333