• pátý čísl. řad. k pět; v pořadí mající číslo pět. Pátá osoba klátila se stranou. Jir. Bylo v pátém roku po jeho odchodu. Jir. Pátého dne měsíce ledna přijel sám císař. Jir. Pan rada pátého oddělení mně zaklepal na ramena. Ner. Stále chodívala [babička] na „pátou“ mši v pět hodin. Svět. Peterka už asi po páté dělal synkovi kříže. Rais. Vepřík měl přes půl páta kamene. Šmil. Kdyby se otec tázal, co má ženich, odpověď by byla: „Čtyry prázdné a pátou vysypanou“ vůbec nic. Sab. Plechy se tak rozvřeštěly, že jsem slyšel sotva každé páté slovo. Čep. Šeptal, že ho bylo slyšet za pátou stěnou daleko. Bozd. Cítil, že je zbytečným jako páté kolo u vozu. Baar. Byl doma pátým kolem u vozu bez vážnosti. Šmil. Nevypravuji o tom všem souvisle, nýbrž páté přes deváté neurovnaně, bez ladu a skladu. J. Kvap. Hospodářství doma šlo páté přes deváté. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 311 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 311