• písek, -sku m. sypká usazenina z volně nakupených drobných zrnek křemene n. i jiných hornin. Tu v písku škeblí zelených jest bystrá řeka plna. Heyd. Nad pískem pouště hvězdy planou. Mach. Horlivě snášeli a sváželi [ke stavbě] písek a kamení. Jir. Záhony oddělené širokou, pískem sypanou pěšinou. Světozor. Podlaha [nemytá] takřka volala po věchtu a písku. Šim. Paní dává kanárovi do klece nový písek a semenec. Šim. [Úředník ke sluhovi:] Budeš mi moje podpisy posejpati pískem. Hál. Punktum — satis — písek na to smlouva je hotova! Sab. [V zámořských osadách] hledají démanty nebo hrabou zlatý písek zlatonosný. Ner. Ustál. sp. Hvězd bylo po nebi jako písku na břehu velké množství. Hál. Je nás jako písku v moři. Ner. Když je pleť jako písek, všechny kumšty toaletní jsou marné plna vyrážky. Ben. [Pštros] hlavu do písku strčí a myslí, že jej nikdo nevidí!! Havl. Blázen, kdo buduje svůj dům na písku kdo spoléhá na věci vratké. Hol. Předsevzetí jeho na písku bylo postaveno. Jir. Chtěl nasypat lidem písek do očí ošáliti je klamným zdáním. Hlad. To všecko je házení písku do očí. Přít. Zanikla jeho láska brzo jako pramen v písku. Jir. Pátrání [policejní] se nebezpečně větví, až končí v písku je bez kladného výsledku. Přít. Mnohoslibný náběh na poli živnostenského pojišťování uvízl pro netečnost v písku. Čas. Ve spolcích, které přesypávají písek, nevykonáme nic marně utrácejí čas. Lier. Sebe moudřeji ji [ženu] ponaučuj, jakobys písek vázal marně se namáháš. Hol. Kdyby prej věděla, že je stav před svatbou takový mrzutý, že by ho [snoubence] byla poslala písek vázat nechala starým mládencem. Tyl. Vysmívali se mu, že je starý mládenec, že bude muset po smrti v předpeklí písek do otýpek vázat. Něm. Hleď se oženit, ať nevážeš po smrti písek. M. Jahn. Žádné strachy, že budeš [dcera] písek v otepě vázat že zůstaneš starou pannou. Hol. Slang. Ti [v noclehárně], kdo mají „živý písek“, rozumějte vši, jsou odděleni. Přít. Přen. něco početně velmi hojného, drobného, mizivého, bezcenného a pod. Pátý [pokoj] byl modrý jako nebe, když poházeno pískem hvězd. Klášt. [Věčnost] se vejde v nás, v tak bídné zrnko písku. Mach. Peníze jsou písek věc nestálá. Hol. Geol. písek křemitý, vápnitý, zlatonosný a p. Stav. písek kopaný, říční, mořský, sopečný a j. Horn. písek tekutý kuřavka. Tech. hrubé šinuté hmoty v odpadních vodách; hrubší jalové kaly ze splavů; písek formovací, sklářský a j. D písky m. pomn. (nom., akus. též píska n.) písčitý kraj, písčité místo, písčina. Kde je [obilí] trochu na pískách, začne se sekati ještě tento týden. Knap. Dovedl prodat Bartoňovic píska jako stavební místa. Štech. Bás. písek. [Šel jsem] po stopách caesarů a džingischanů, skrz písky pouště. Vrch. Pouště, pouště, písky bílé. Sova. D Zbož. písek druh spotřebního krystalového cukru. Lék. písek mozkový kulaté, až 1 mm veliké konkrementy s koncentrickými vrstvami, složené z uhličitanu a fosforečnanu vápenného (u dospělého člověka v šišince); písek v moči drobné močové kaménky.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 693 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 693