• písmeno, -ena (zast. písmě, -mene) n. viditelná značka pro jednotlivou hlásku, litera. Napřed ukázal pan učitel jednotlivá písmena. Něm. Z je posledním písmenem v abecedě. V. Mrš. [Na dveřích] se probělávají začáteční písmena jmen sv. tří králů. Jir. Arch papíru, potištěný velikými písmeny. Ritt. Hedvábný šátek vyšívaný květy růžovými, v nichž vpleteno písmeno M. Pfleg. [Město,] jehožto jmeno v prsou každého vlastence zlatými písmeny zapsané se stkví. Lum. Jedno písmě obyčejně slouží k naznačení jednoho zvuku. V. Neb. [Pero] písmeno k písmeni staví. F. S. Proch. Byla taková tma, že neviděl ani písmene. Vach. Přen. [Jezdcové] uzřeli tři spáleniště, černá to písmena krvavých dějů znamení, svědectví. Jir. D Zast. o doslovném znění (smlouvy a p.). Napomenuli ho, aby se nedíval na písmeno, nýbrž aby otci a matce byl synem, dával jim dobrovolně, čeho v stáří potřebují na psanou smlouvu. Prav. Až ho [otce] Pánbůh povolá ze světa, bude [hospoda] jejich i dle písmena. Prav. D Zř. hláska. Ze slova toho zaslechl jsem první písmeno. Stroup. V každém písmeně měla [pronesená řeč] pečeť svrchované pravdy. Šmil. D Dial. předloha abecedy (ve staré škole), slabikář. [Děti] hádaly, na kterém jarmarce koupí jim máma „písmeno“ Nov.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 150 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 150