• písnička (dial. pěsnička, písmička), -y f. zdrob. k píseň. Děvčátka písničky zpívají tištěné to hoto roku. Ner. Jakú to pěsničku zpívala sobě! Preis. Pískal si nějakou veselou písničku. Pfleg. [Loretánské zvonky] hrají písničku k panně Marii. Jir. Nic z toho nemáme, ani kloudnou písmičku! Nov. Složil nějakou písničku na pana faktora. Pfleg. Když se něco pamětihodného stalo, dělával o tom písničky. Šmil. [Světemjdoucí] rozdali všem švabachem tisknuté jarmareční písničky. Maj. Bylo po druhé písničce, když mnozí z tancujících vyhrnuli se na čerstvý vzduch tanečním kousku. Štol. Ustál. sp. Tatík tancovati bude podle písničky, kterou mu synáček hude jednati podle synáčkovy vůle? Šmil. Neškodí pěknou písničku po druhé zazpívati něco pěkného opakovati. Přísl. I ta nejdelší písnička má svůj konec všeho do času. Přísl. [K starci:] Vždyť jste už dozpíval svou písničku dokončil svůj činný život. Svob. Přikládala tolik ze svého, že písničce nebylo viděti žádného konce jejímu vykládání. Šmil. Takhle se mnou nemluvte. — Nebo spustím písničku, jakou jste ještě neslyšela způsobím scénu. Kun. To nebylo přece nic nového! Stará písnička. A. Mrš. Nebudu takovou písničku zpívat, až sestárnu tak mluvit. Svob. Vše, co vzala do ruky, zpívalo hned sedm písniček vše jí šlo rychle a dobře od ruky. Svět. Fabijova bota musila, jak říkával, zpívat všechny písničky býti bez chyby. Preis. D Zř. báseň vůbec. Kritika chválila, jak moje písničky vzruší. Bezr. Však písničky [psáti]‚ v tom není smyslu přec. Vrch. Za tichých dob, kdy rozvlní se má duše vzpomínkami, mimoděk počmárám papír samými písničkami. Svob. D o ptačím zpěvu, řidč. o bzukotu hmyzu. [Ptáci] přilétali a odlétali, prozpěvujíce svou ranní písničku. Pfleg. Vrkal [holoubek] svůdnou písničku. Heyd. Za stodolou cvrček prováděl svou brusičskou písničku. Rais. Tenounce jako pták trhal svou písničku cvrček. R. Svob. D o jiných zvucích připomínajících zvl. svou jednotvárností písňovou melodii. Mlýn mile klapal a olše i voda k tomu tak hezké zpívaly písničky. Svět. Plynové plameny bublaly své nejasné písničky. Til. Svižně hvízdá hoblík svou písničku. Hvězda. Žert. Naproti ve statku mlátili zase novou „písničku“ novou odměřenou část obilí. Šlej. Dlouho jsem nemohl usnouti. Za to však k ránu bych si chutě byl popřál ještě několika písniček ještě si pospal. Kos.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327