• pěstovati ned. 1. pečovati o růst rostlin n. chov zvířat. V záhonech pěstoval salát, okurky, dýně a všechny vzácnosti, kterých se v městečku dopídil. Herb. [V dřevěných truhlících] si pěstovali potřebnější kuchyňské zeleniny. Vrch. Děvčata ráda květy mají a i v zimě v kruhulích je pěstují. Něm. Od otce učila se pěstovati štěpy a révu. Zey. Všude je [sedláky] vedl, aby pilně pěstovali zemáky. Jir. Byliť uvyklí [Slované] všeliký druh obilí pěstovati. Jir. Na panství pěstovali chov koní španělských a oldenburských. R. Svob. Dvě rodiny popřávají dětem, aby si pěstovaly králíky a holuby. Herb. Všecku svou péči věnovala pěstování drůbeže. Herb. Také včely ve dvou úlich pěstoval. Něm. Lék. pěstovati mikroby. D vychovávati, zušlechťovati, vzdělávati, rozvíjeti, vyvíjeti, vzněcovati. Pěstovati synáčky své bylo mladé paní zaměstnáním nejmilejším. Jir. Paní Obrovská uměla umělou rukou pěstovati rozmazlené a rozpustilé venkovské děvčátko. Pfleg. Já budu pěstovati půdu, na níž mne dobrá náhoda učinila pánem. Pfleg. Jen zevnějšími okolnostmi každá schopnosť se budí a pěstuje. Ner. Každý člověk je povinen pěstovati a vyvinovati vlohy svoje dle možnosti. Svět. Přirozené nadání musí býti pečlivě a bez ustání pěstováno a vyvíjeno. Arb. Slyšel jsem jeho výklady o pěstování obraznosti. Zey. Tak [špatně] stavové čeští pečovali o vychování mužů a pěstování ideálů, jichž bylo potřebí k obraně země. Herb. Ohnivým slovem v srdci mládeže budil a pěstoval čistý cit národní. Zel. Proč probudil a pěstoval v mladém děvčeti vášeň neblahou? Pfleg. Pěstování vkusu neznamená ještě žádnou neofobii. V. Mrš. D upravovati, udržovati v upraveném stavu, pěkném vzhledu. [Kníže] nepěstoval vlasů a neholil své tváře. Jir. Lenošná Anýžka mohla ze svého [věna] bílé ruce si pěstovat. Hol. Postaral se o svou zanedbanou garderobu a pěstoval se náhle vášnivě. R. Svob. D Arch. ošetřovati. Já chotě hlídat chci a pěstovat v nemoci jeho. Čej. S vřelou starostlivostí pěstovala hraběnka nemocnou. Pfleg. D (co) vytrvale a úsilně se zabývati, obírati něčím, oddávati se něčemu, konati něco. [Bylo známo o Šantovi]‚ že literaturu horlivě pěstuje. Jir. Pilně se pěstovala německá literatura. Jir. Němcová pěstuje povídku. Svět. Nestačí psát verše, milý básníku, pěstuj vedle toho také kritiku. Mach. Oddal jsem se horlivě tajnému učení, pěstuji magii. Zey. Já pěstoval jen vědu. Rais. „Pěstujete hudbu?“ ptal se hrabě. Zey. Pěstoval jsem tehda ještě jiný nástroj, harmoniku. Herrm. Druhé sestry, jež pěstovaly více práci tělesnou, podporoval okázale. Durd. Pěstoval všechny možné sporty. Vrba. Buď byly karty tehdáž ještě málo známy, anebo pěstovaly se jen hry nevinné. Lum. To [pití] on pěstoval od rána do večera. Rais. Já hlavně na vojně jsem to [kouření] pěstoval. Rais. Nějaké řeči já nepěstuju, co je mezi náma, zůstane mezi náma. Poláč. Byron s ním pěstoval styky přátelské. Krás. Pěstoval jsem nové známosti. Podl. Pěstoval zamilované pletky. Svob. Abonenti tohoto divadla pěstují tradici, že nejdou na svá sedadla, dokud se hlediště nesetmí. Čap. Ch. Konečně se trvale pěstované přání jeho splnilo. Svob. Dbej půdy své a pěstuj mír a klid. Heyd. V. t. pěstovaný.
  • *pěstovati ned. 2. bíti, tlouci pěstí. A „přes hlavu ji pěstoval“ a jinak bil, až Šátkovou tak „vypěstoval“, že musili zavolat lékaře. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 509 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 509