• †příští, n. příchod. S příštím markrabovým dlilo se až příliš. Pal. Po světci Křtiteli ať nazývá se [syn] Jan, jenž všude hlásal příští Pána Krista. Mach. [Lidé] ustrašeně vzhlíželi k nevídané hvězdě, o níž ujišťovali výměnkáři, že zcela jistě znamená příští nejtěžších ran. Hol. Konečně bylo znáti příští všeoživujícího jara. Jir. D budoucnost. Poslechnuvši sladké štěbetání mladého člověka, v nebezpečí padlo [děvče] celé své příští sobě zkaziti. Tyl. Však v tom zas hrůza neznámého příští tu touhu klidu v pláč a vzdechy tříští. Vrch.
  • příští adj. nejprve, nejdříve, nejblíže následující v pořadí, v budoucnosti, ale přece jen nějakou přestávkou od předcházejících věcí oddělený. Sňatek již na příští den ustanoven jest. Sab. Já musím opustiti příští dny zámek. Pfleg. Na podzim léta příštího měl statek už obyvatele. Jir. V neděli nejblíže příští vzala mě matička s sebou na ranní. Kos. Lze očekávati, že v nejblíže příštích dnech učiněn bude poslední krok, aby záležitost prozatímního divadla českého určitě rozhodnuta byla. Ner. Požádal [stařeček] mne, abych mu přečetla ještě, co stálo na příští stránce. R. Svob. Požádal ji tiše, aby přišla odpoledne sama do odlehlé části sadů, až u počátku příští vesnice rozložených. R. Svob. Nespokojenost byla plnou měrou nahrazena scénou hned příští. Olb. Povídávali si táta s mámou, že sotva z něho bude příští hospodář. Rais. D budoucí. Když si časem příští svůj život hodně vábivě vymalovati chtěla, postavila se vždy mezi Ferdinanda a Podhajského. Tyl. Příštím pokolením nebudou dostačovat názory naše. Durd. Kdys o svých příštích podzimcích jsem snil. Mach.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 539 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 539