• příbuzný, -ého m. kdo je s někým ve vztahu vyplývajícím ze svazku daného rodem n. vzniklého sňatkem. Příbuznými až do 2. stupně jsou: rodiče, děti, děd a bába, vnuci, bratři a sestry. Kouba. Blíže zdi byl nový zvláštní hrob otevřen, v který ozdobnou černou vpouštěli rakev; množství příbuzných plakalo zemřelého. Mácha. Brzo zapomněla na trudnou chvíli, kdy se v Praze s otcem a příbuznými loučila. Jir. Vdala se za blízkého příbuzného svého. Puchm. Přen. Sami nazývají se [někteří básníci] dekadenty a po formální i vniterné stránce mají v epigonech J. Vrchlického své příbuzné. Arne N. Práv. příbuzný v přímé linii, v pobočné linii.
  • příbuzný adj. jsoucí ve vztahu vyplývajícím ze svazku daného rodem n. vzniklého sňatkem. Jest příbuzný prý s panem purkrabím. Zey. Plemena sobě příbuzná, jako byli Zličané, Charvati, Lučané, Dudlebové a j., z nichž splynul národ český, lišila se nářečím a zajisté také povahou. Jir. D podobný, blízký. Pro potupu v průvodu vojáků zavezli je [adamity] do Sedmihradska, kdež měli prý příbuzné co do víry „ariany“. Jir. V té zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života. Jir. Nevida lidí kolem sebe duchem i snahou příbuzných, musil se přiznat, že vidí poušť. Hál. Žádal o dceru z nejpřednějších rodin rodem jemu příbuzných. Jir. Příbuzné k tomu [báji o „Svatebních košilích“] jsou také pověsti o upířích a vlkodlacích. Erb. V klavíru [se] ozve struna příbuzného ladění při zvuku výrazného a jasného tónu ladičky. Týd. rozhl. Rozhlasové vlny jsou světelným paprskům velmi příbuzné. Rozhlas. Epika je vůbec velmi příbuzná architektuře. Zey. Její [Kristinina] pleť byla příbuzná mramoru. Podl. Oba starci, básník i skladatel, se v Praze sešli; měli oba tolik příbuzného v srdcích svých. Šmil. Starý pán i mladý malíř pozorovali, že jsou příbuzného smýšlení. Jir. Zool. luskokaz příbuzný brouk z čeledi Bruchidae, Bruchus affinis; mrchař příbuzný druh brouků z čeledi Silphidae. Colon affine, a j. Bot. prorostlík příbuzný rostlina z čeledi okoličnatých, Bupleurum affine; bedla příbuzná rouškatá houba z čeledi bedlovitých, Lepiota affinis; a j. D původem blízký. Vysoko nad hřbety lesů plul král všeho ptactva, skalní orel a jemu příbuzní. Jir. Příbuzným rodem [šťavnatek] jsou plžatky. Týd. rozhl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 412 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 412