• přímý adj. mající rovný n. neohnutý směr (op. křivý). Přímá dráha kratší jest než křivá. Durd. [Svitava] teče přímým směrem k jihu. Bran. Hodlám přímou cestou domů. Něm. Ulice přímé v nekonečno běží. Mach. Rozpršelo se přímým, větrem nehnaným deštěm. R. Svob. Geom. úhel přímý jehož ramena leží v jedné přímce. Geod. přímá vzdálenost nejkratší vzdušná vzdálenost mezi dvěma místy. Těl. přímý směr při pochodu směr rovně vpřed. Hud. přímá flétna druh starší flétny rovného tvaru. D vzhůru směřující, vzpřímený, vztyčený, kolmý. Na vojně navykl si přímé, vznosné držení těla. Baar. Postava Lisztova je posud přímá jako jedle. Ner. Květ liliový vyrůstá na přímém, vysokém stonku. Slád. Bot. klas přímý s vřetenem stále vzpřímeným; čistec přímý rostlina z čeledi pyskatých, Stachys recta. D existující bez prostřednictví něčeho, bezprostřední, neodvozený, původní. V ten čas docházely faráře nepřímé i přímé zprávy o mladém Hilmovi. Jir. Upotřebitelnost, která plyne z přirozených vlastností předmětu, je přímá. Engliš. Našich 72 párů rychlíků má přímé vozy skoro na 50 různých spojení zahraničních. Vlastiv. Přístroje [radiové] s přímým zesílením vůbec odpadly. Týd. rozhl. Naše přímé znalosti řeckého hudebního života nejsou příliš velké. Černušák. [Kolář mohl se věnovat] zaznamenávání historie místa, kde žil i jeho otec a vzdálenější předci v přímé linii. Čes. sl. Když lidé sami o výminkářích začínali, vyhnula se [Pavla] přímé odpovědi. Rais. Filos. přímý důkaz dokazující spornou věc přímo, nikoli vyvracením názoru opačného. Gram. přímá řeč věrná reprodukce nějakého výroku (obyč. cizího), podaná samostatnou větou; přímá otázka. Přímý předmět vyjádřený čtvrtým pádem. Přímé pády první a pátý. Mat. přímá závislost při níž závislá veličina roste n. ubývá s proměnou veličiny, na níž závisí; přímá úměra. Fysiol. přímé vidění při němž je zobrazen předmět ve středu sítnice. Biol. přímé dělení buněk dělení buněk na dvě stejné části tím, že se jádro uprostřed zaškrcuje. Chem. zahřívati na přímém plameni přímo v plameni. Tech. přímé barvivo užívané bez mořidla. Voj. přímá střelba se zamířením na viditelný cíl. Fin. přímá daň jejímž základem je důchod (výnos); přímý poplatek placený v hotovosti na základě platebního rozkazu. Sport. přímý sek při šermu sek vedený přímo n. bez záludnosti. D upřímný, otevřený, nepokrytecký. Muž jest rázný, přímý, určitý a polovičatosti nezná. Hál. Být přímý k všem se často nevyplatí. Vrch. Má rád [kníže] Cimburu pro jeho přímou řeč. Baar. Na přímou otázku dávají [lidé práce] hned a bez přípravy přímou odpověď. Týd. rozhl. D úplný, naprostý. Bydlel v přímém sousedství paláce. Rozhlas. [Cítění] narostlo v přímou nenávisť. Hol. Neúcta, ba, přímé opovrhování, které jevil Ferda vůči svému otci, pobuřovalo jej [Potužáka]. Klost.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 856 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 856