• příprava, -y f. připravení, připravování, chystání. Konaly se přípravy k zejtřejšímu sňatku. Šmil. Věděl [režisér] dobře, mnoho-li příprav a zkoušek drama to potřebuje. Ner. Tuhle má recept k přípravě holandské omáčky na mořské ryby. Staš. Řečníci mluví ze sedadel svých bez přípravy. Havl. Mistr posílal sice hocha v neděli do opakovacích hodin, ale on z nich neměl prospěchu; nemělť z domova přípravy. Svět. Hud. příprava disonance uvedení části disonujícího intervalu napřed, aby dojem nebyl tak příkrý. Zeměd. příprava půdy souhrn všech obdělávacích prací před setbou. Chem. výroba. Příprava alkoholu z acetylenu. D písemný domácí úkol studenta n. žáka. Šel, maličký, šel! Na zítřek latinskou přípravu napsat, zeměpis se naučit. Šrám. Psal právě na desky starých příprav stenografický náčrtek milostného dopisu. R. Svob. D věc, součástka, potřeba používaná ke zhotovení, připravení n. vykonání něčeho. A paní Možná hned se živě ptala, přípravy jaké kuchařka to dala. Svob. Namaštěna všemi přípravami proti pihám a drsné pleti, usnula znova. R. Svob. Pak se mu [hračkáři] zdají ty postavy ne z chleba jenom a vosku, leč z neznámé jakés přípravy. Slád. A tu cestou, jež se alejemi k mlýnu vine, známý kráčel kněz s „Pánembohem“ po vlhnoucí zemi, podle hoch, jenž přípravy mu nes. Svob. Arch. Chovají [kněží] nepotřebnou čeleď, komorníky, panoše a krásné koně s pyšnou přípravou. Jir. Krejč. materiál k ušití oděvu mimo látku: podšívka, knoflíky, ozdoby a pod.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 448 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 448