• přístupný adj. poskytující (snadný) přístup, vstup; chůzí, jízdou a p. dostupný. Do nevysokého patra „malé fary“ šlo se zděnou pavlačí přístupnou s obou stran. Jir. Na stranu českou sklání se [pohoří] povlovně a odtud je přístupnější než na straně broumovské. Jir. Nemají být dřevěné [chlívky], podlahu mají mít nakloněnu a koryta z venčí přístupná. Baar. Dům panský stál sám a sám na vršku, přístupný všem větrům. Havl. D poskytující možnost vstoupiti, otevřený pro někoho. Chodívala do zámecké zahrady, přístupné městskému obecenstvu. Jir. Knížecí park byl každému přístupen. Něm. Koupil jí lístek na odpolední představení filmu dětem přístupného. Maj. D poskytující možnost volného použití, jsoucí k disposici, dosažitelný. Sbírečka Čelakovského je dnes zapadlá a těžce přístupná. Čteme. Latinské prameny byly učencům už po několik století přístupny. Schulz. [Knihovna] každému posluchači k použití přístupna jest. Havl. V nejhlubším koutku kupecké uličky bydlí dcera brusiče nožů, krásná a přístupná povolná k milostnému styku. Glaz. D (čemu) mající pochopení, smysl, porozumění pro něco, vnímavý pro něco, snadno podléhající něčemu. Tekla nebyla žádnému rozumnému důvodu přístupna. Svět. Některé dětské povahy jsou přístupné v neobyčejné míře dojmům. Dyk. Dětská mysl jest špatnému příkladu nejpřístupnější. Svět. Srdce jeho vždycky zůstalo přístupným bídě lidské. Jir. Jí [Caterině] tlouklo srdce tak vřele, byla tak přístupna radosti! Zey. Pastýřové radovali se, ta srdce prostá, Bohu přístupná. Zey. D dostupný svou zřetelností, srozumitelný, lehce pochopitelný. [Profesor] rozhovořil se velmi přístupným způsobem o bakteriích. Vrba. Poesie je jměním obecným a přístupným všem, kdož chovají v sobě lidský cit. Pfleg. [Hra] přinese posluchačům 50 minut přístupné zábavy. Rozhlas. D povahově otevřený, sdílný, srdečný, ochotný. Jdu mezi lid, vyhledávám jej tam, kde se jeho duše stává otevřenou a přístupnou: v kořalnách a putykách. Mach. D Zast. vztahující se k přistoupení k většímu celku (spolku, sdružení a pod.), přístupní. Přístupný peníz, „příjemné“, do cechu u nás již od 15. století stoupalo. Čes. pol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 338 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 338