• přítel, -e (1. a 5. pl. přátelé, 2. přátel, 3. přátelům, 4. přátele, 6. přátelích, 7. přáteli) m. kdo je někomu jako soudruh oddaně, věrně, příznivě nakloněn, je k někomu v důvěrném vztahu, blízký druh. [Pánové Křinečtí] byli s Budovcem ode dávna věrní a upřímní přátelé. Jir. S ní [paní] do Ratibořic příjížděl také její přítel a stálý společník, německý básník Tiedge. Jir. Za let mladších býval [Jan Nejedlý] mu [Jungmannovi] věrným přítelem literárním. Zel. Kolik pak je jich tu, aby neměly domácího přítele (o milenci vdané ženy). R. Svob. Cecilie ani Sokol nedali se mýliti tímto listem, a právní přítel jejich vykonal vše, jak mu nařídili právní zástupce. Prav. Obch. obchodní přítel osoba, s níž jsme v obchodním styku. D Fam. příteli! kamarádské oslovení, někdy poněk. znevažující. Nic platno, příteli, vy se mezi nás taky dostanete. Rais. Poslouchejte, příteli, jak pak, nemohl byste zítra tak na chvíli odskočit, abyste šel k tomu Vavruškovi se mnou? Herrm. D přítel podporovatel, příznivec. Na přátele a dobrodince své zapomíná [lid] snadno. Šmil. Mlynář byl přítelem každého pokroku a užitečné novoty. Baud. Nejsem přítelem mnohých řečí. Šmil. D účastník nějakého boje, zápasu na naší straně. U jednoho boru stály dva oddíly naproti sobě, přátelé a nepřátelé. Ner. Přátelé to jsou [kteří přicházejí]. Panic po té, co se mu na Náchodě stalo, svoboden je pustiti bitvu sekundanti k souboji. Jir. D Lid. přátelé příbuzní (řidč. též sg. přítel příbuzný). Selka neměla přátel ze své strany, bratr jí byl bezdětek zemřel. Jir. O chudého příbuzného nestarají se ani pokrevní přátelé, nadtož taková vzdálená přízeň! Šim. Nejstarší [dcera] žila mnoho let ve Vídni u přátel. Něm. Včera jsem panu preceptorovi vypravoval o tom kosteleckém faráři — jak pak, nebyl on to přítel? Rais.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 523 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 523