• přebásniti dok. básnicky zpracovati, zpr. znovu; básnicky přeložiti. Příběh o potopě, jejž v bibli nalézáme, je toliko přetvořením, přebásněním staropohanské báje. Lum. Nepřejímala [Svobodová] nikdy trpně poučení, nýbrž bylo Jí podnětem k přebásnění nebo dobásnění, východiskem činnosti mythotvorné. Šal. Ifigenii z prosy přebásnil [Goethe] na verš. Durd. Májový sen ovšem vyšel, ale Hankův milý přítel, V. A. Svoboda, musil dříve závadná jeho místa přebásnit. Světozor. Teprve Jungmannovo přebásnění Miltona proklestilo do naší poesie směru tomu cestu. Arne N. Nový zákon přebásnil Jaroslav Durych, který své dílo nazval „Z růže kvítek vykvet nám“. Hovory. V. N. přebásnil pro Vinohradské divadlo klasickou veselohru Beaumarchaisovu o lazebníku Figarovi. Panor.
 Zobrazeny karty 1-35 z celkem 35 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-35 z celkem 35