• přední adj. umístěný, jsoucí vpředu. Někdo zaklepal na dvéře předního pokoje. Jir. Vstoupili do domu, prošli přední jeho částí a dostali se na dvůr. Ner. Sanatorium se na ně [příchozí] usmálo řadou nevinných předních oken. Ben. Přední stěna stanu jest vytažena. Vrch. Syn vrtěl se po pravici vozkově na předním sedle. Herb. Zadní díl živůtku je vysoký, přední je ale hluboce vykrojen. Něm. Na knize scházelo několik předních listů. Třeb. Vešel jsem do tramwaye na přední plošinu. Vach. Pes skočil předníma prackama do výšky. V. Mrš. Kůň zahrabal předním kopytem. Merh. Mezi předními zuby dva chyběly. Rais. Arch. Mlynář přinesl také z komory kapalín a přední kus pancíř. Jir. Zem. Přední Indie. Anat. přední končetina; přední mozek část velkého mozku, prosencephalon. Zbož. přední maso obě přední čtvrti zabitého hovězího dobytčete od hlavy až za lopatky. Krejč. přední steh nejjednodušší steh prováděný pouhým protažením navléknuté jehly látkou. Voj. přední stráže zajišťovací jednotky, které stojící jednotka vysíla před sebe, aby ji zpravovaly o nepříteli. Sport. přední rub v boxu útočný pohyb paží s rukou ohnutou v pěst, vedený v rovině vodorovné. Přední vázání upevnění lyží k botě v přední části chodidla. Zool. přední hruď předohruď, prothorax. Tech. přední náhon (u auta) náhon na přední kola. Zeměd. přední radlička sloužící k mělké orbě před vlastní radlicí u pluhu pro orbu hlubokou, předkrajovací, loupací radlička. Mysl. přední výsada první výsada vyrůstající zpředu lodyhy. Gram. přední samohláska artikulovaná pod přední částí patra. D Zř. jsoucí první v pořadí. Spěchal do pole a padl přední v boji. Krás. Jak přední dva důstojníci s koňů slézali, ozval se v lidu výkřik. Jir. Práv. přední dědic jmenovaný na prvním místě v případě, kdy v posloupnosti je povoláno několik osob za sebou. Tech. přední cukr výrobek, který vzniká při výrobním pochodu nejdříve a bývá zpravidla nejlepší. Zbož. přední mouka lepší druhy pšeničné mouky, nejprve při mletí získané po odstranění odpadků. D mající značný význam, významný, důležitý, hlavní. Tato neochotnost předních knížat německých rozhorlila Sigmunda velice. Pal. Zveme jenom přední rodiny. Herrm. To je přední dělník. Mart. Polákovi patří vedle básnického jména především také titul předního pěstitele mluvy domácí. Vrch. [Vévoda] vypravil skvostný ples úřednictvu a přednějším na panství. Jir. Záhy vešel ve styk s nejpřednějšími osobami města Jir. Po návsi všecky hlavy obráceny byly k předním obce. Rais. [V městě] jsem navštěvovala jeden z předních ústavů. Pfleg. Je to jeho [otcovou] nejpřednější povinností, aby své dítě zachránil. Pfleg. Věrnost buď té ženy přední vnadou. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 759 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 759