• přednost, -i f. vynikající vlastnost, jíž se někdo n. něco příznivě odlišuje od svého prostředí. Napsal jí, že ji miluje pro její duši, pro její vzácné přednosti. R. Svob. Oceňovala přednosti [divadelní hry] tak naivně, jak jen jí to bylo vlastní. Podl. Na první pohled poznal [Cimbura] přednosti i vady koně anebo krávy. Baar. Tahle vlastnost může být ovšem stejně předností jako nedostatkem. Lit. noviny. Naše česká řeč má jednu velikou přednost před všemi jazyky světa. Mach. Největší předností našeho hudebního života je nesporně neobyčejná vyspělost našeho hudebního obecenstva. Lit. noviny. D významné postavení, vážnost, jíž se někdo těší před někým jiným. V každé dobře vzdělané společnosti dává se hostům před domácími přednost. Havl. Francek dostal přednost. Baar. Ona má právo přednosti. Herrm. Absolvovaní právníci mají přednost. Herrm. Dámy mají přednost. Rais. Tu vypukla rozepře mezi stavy českými o přednost jedněch před druhými. Vlč. Než se o přednost rvát, raděj chci posledním být. Quis. D dáti, dávati přednost (komu, čemu) rozhodnouti se, rozhodovati se pro někoho n. něco před někým n. něčím, vybrati si, zvoliti si někoho n. něco, více si ceniti, vážiti někoho n. něčeho než někoho n. něčeho jiného. Počala i Jírovi na oko dávati přednost. Hál. Dívka přednost dala bohatému kupci před tichým geniem. Durd. Ten zas vraným [koním] přednosť dává. Hol. Některý [host] zábavě s hostinským přednost dal. Čech. Takovému doupěti pustému tedy dával přednost před domovem svým. Svět. D po přednosti zast. především, hlavně. Byla to přece jen válka po přednosti náboženská. Goll. Spis má tedy po přednosti účel praktický. Ath.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 504 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 504