• překlad, -u m. převedení, přetlumočení z jednoho jazyka do jiného. Autor vyhrazuje si právo překladu do všech jazyků. Us. Shakespearův „Macbeth“ v překladu J. J. Kolára. Světozor. Přen. Vypisují [romány R. Svobodové] dráhy lidských duší a ukazují osud jako překlad karakteru, jako ve vnějšek vyloženou souvislost vnitřní skladby duševní. Šal. D text, dílo přeložené do jiného jazyka. Sbírka románů původních a překladů ze všech jazyků slovanských. Svět. „Neplač, zdaž pode jhem upíš!“ zpívala žena z volného překladu bible. Havlasa. Filol. doslovný překlad. D Hud. převedení skladby v jiný, zvl. vokální útvar. Přeložení akordu do jiné polohy. Přeložení z polohy těsné do rozšířené a naopak. Obch., dopr. překládání, přeložení (zboží) s jednoho místa na druhé, z jednoho dopravního prostředku do druhého. Stroj. přeložení plechů přes sebe (k nýtování). D Stav. nosič přes otvor ve zdivu (u oken a dveří). Betonové překlady.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 213 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 213