• přestati dok. (s čím, v čem, od čeho) skončiti nějakou činnost, zanechati něčeho, upustiti, ustati od něčeho, v něčem. Před několika lety jsem začal o něm [Em. Bozděchovi] psát román, ale po několika desítkách stránek jsem přestal. Götz. Prosím vás, strýčku, přestaňte, sice se budeme ponejprv dnes spolu na krev hádat. Svět. Ale pak už [pán] přestal se slečinkami jakoby uťal. Jah. S takovou mi zůstaňte za dveřmi, pantáto, přestaňte s tlachy! Něm. Prosím tě pro Boha, Babušo, s takovú mně přestaň. Herb. Přestaňme, matko, na ten čas se sporem a s nesnázemi, jež ovšem vzbudilo moje jednání. Šmil. Někdy již [Tham] bez pochybností o tom myslil, že Pavla uznala, že přestala v těch stycích. Jir. Myšlenka, že by musel Jarolím a Pavel ve studiích přestati, mně byla nesnesitelná. Svět. Někdy ve své práci přestala, zastavila se a popohledla k horám. Svět. Obě strany, utrpěvše ve tříhodinné seči ztráty hojné a bolestné, když neustoupila s bojiště žádná, z unavení přestaly od boje. Pal. A odpočinul Bůh dne sedmého od všeho díla, kteréž byl dělal; i požehnal dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm byl přestal ode všeho díla svého. Čel. Že zájem o divadlo u Šaldy nikdy neutuchl, i když přestal psát referáty, je patrno z jeho občasných projevů, kritisujících naše divadelní záležitosti. L. Svoboda. Než však v chalupě jelena snědli, uběhlo několik dní; ale myslivci přece hlídat nepřestali. Něm. Už ji přestala muzika těšit. Něm. Za nedlouho po té přestal míti František sousedovo stavení na očích. Jir. Kdo ji [hrušku] sázel, toho asi už dávno hlava a zuby boleti přestaly zemřel. Ehrenb. D (na čem) míti dosti na něčem, spokojiti se něčím. Žít chceš a plát a být a nepřestati na tom. Vrch. Nemohouce úplný obraz pronásledování toho podati, přestaneme na některých příkladech ze spisů a listin šestnáctého věku. Čech. D zastaviti se, skončiti se, pominouti, ustati. Na okamžik přestal boj. Zey. Dlouho čekal, až přestane ruch u řeky. Lit. noviny. Řinčení a břinkání chvilku trvalo, pak náhle přestalo. Bozd. Co nevidět přestanou snad na vesnicích všecky ty nenucené, rozmilé radovánky. Něm. Šel jsem, když bouřka přestala, po lese dohlídnout. Něm. [Potěšil] vypravuje [známým] o dětech, ale z ničeho nic přestane a nedopoví. Rais. Dokavad půjdou [hodiny na staroměstské radnici]‚ bude v české zemi blaze, až přestanou, zle bude a jenom lidé pod Kamennou Hůrou budou zachráněni. Rais. D Zř. přestati se skončiti se. Přestala se země rozkoše a nastal přísný život, těžce dobývaná pole, šedá krajina, někde poušť. R. Svob. V. t. přestání.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 802 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 802