• přesvědčení, n. názor, v jehož správnost pevně věříme, ustálené smýšlení o něčem. Tak jsem dospěl k přesvědčení, že nelze na tomto světě existovati. Hol. Neštěstí u Domažlic vštípilo do duše jeho [kardinála Cesariniho] přesvědčení o neprospěšnosti dosavadního s Čechy nakládání. Pal. Pan rada proces vyhrával, a byl by ho vyhrál podle svého přesvědčení i v poslední instanci. Čap. Ch. Patrně neměl žádného literárního, uměleckého a filosofického přesvědčení, anebo podle nálady několikeré za den. Čap. Ch. Filosofický názor Leopardiho lze jedině odvoditi z povahy jeho, z jeho inspirace básnické, z jeho přesvědčení. Vrch. Tajili se [Čeští bratří] svou věrou a přesvědčením před veřejností. Šmil. Vyslovil přesvědčení, že jsem aspoň pojištěn. Vach. To všecko vypravovala s hlubokým přesvědčením a s vroucností. Rais. Filos. pocit subjektivní n. objektivní jistoty, že nějaký úsudek n. požadavek je oprávněný. Náb. pevný a promyšlený úsudek o pravdivosti vlastního náboženství. V. t. přesvědčiti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 384 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 384