• převaha, -y f. porušení rovnováhy větší vahou jedné části. Tu tam prchající tělo vzalo převahu. Jir. Dostal převahu — a padl na roh kamenného stolu. Furch. Tělo se jí svezlo převahou dolů. Preis. D větší síla, moc, vliv, lepší schopnosti, znalosti a pod. proti někomu n. něčemu, vědomí větší síly. Převaha Černohorců spočívá v obraně a ne v útoku. Hol. Duše vidí převahu věčnosti nad časem. Dur. Však hrůza, strach měly na počátku převahu. Čech. Helena držela nad Mařkou ochrannou ruku a Mařka se ráda podrobovala její převaze. K. J. Ben. Cítil, že slečna dobyla nad ním převahy. Šmil. Klavík, tercián, dává primánu Emánkovi cítiti svou povýšenost i duševní převahu. Šim. Pohlédla na sestru s převahou, jež jest vlastní mužskému pokolení. Rada. D větší množství něčeho, početní přesila proti někomu n. něčemu. Je nás víc [křesťanů než Židů], máme převahu, nedejme se. Prav. Budeme ve veliké převaze číselné [proti nepříteli]. Svob. Z těch [bojů] v jednom nerozvážně napadl můj Roland saracénskou převahu. Zey. Byla-li dříve v masse převaha studentstva, zalily nyní náměstí široké vrstvy lidu. Dyk. D převahou větším dílem. Její [vesnice] převahou dřevěné chalupy chudých rolníků stojí obklopeny zahradami. R. Svob. Byl [otec] převahou muž přemítavý. Arb. Všechny tři děti byly krásné, převahou matce podobné. Svob. Spůsob, kterým Turci i Černohorci vedli obyčejně válku, byl převahou taktický. Hol. Rytmus [veršů] V. Renče je převahou stoupavý. Janů.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 360 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 360