• připadati ned. (komu, na koho) stávati se majetkem někoho, dostávati se někomu, zvl. jako podíl. Je [v Japonsku] zákon, že pozemek po jediný rok nevzdělaný připadá obci. Ner. Týdenní příplatky zámožných občanův za opatrování dítek připadly opatrovníku. Šmil. [Matka dcerám:] Co Vám každé z našeho [jmění] připadá, o to Vás neošidíme. Rais. Novosád byl matčin a na mne [syna] z něho připadá třetí díl. Herb. [Volání a tleskání] oblíbenému zpěvci nebo zpěvkyni za podíl připadá. Tyl. D dostávati se někomu n. na někoho jako povinnost, právo, určení, zásluha a pod., příslušeti, náležeti někomu. [Ondřejovi] při zábavách připadal úkol strážného rytíře. Zey. Tomu [politickému úřadu] připadá právo rozhodovací. OSN Dod. Mezi nejprvnější, jimžto veliké zásluhy o vzkříšení jazyka českého připadají, náleží Puchmajer. Tyl. Že p. Kolár tak silným štětcem maloval [v divadelní hře]‚ připadá na osobní jeho vrub. Ner. Nám připadá tuto snahu [po vzdělání] podporovati. Naše d. Na tři obyvatele připadá jeden velociped. Týd. rozhl. Z této sumy [přistěhovalců] připadá nejvíce na Anglii. Lum. D časově se řaditi do nějaké doby, časově spadati vjedno s nějakou dobou. Den 15. září připadá na pondělek. Herb. 10. listopadu 1860 připadají 50. narozeniny slavného pěvce Máje. Heyd. Na začátku měsíce září připadal den narozenin starého hraběte. J. J. Kol. Roku 1877, do něhož vypravování naše připadá, Ludmilka odbyla si už tři ročníky [učitelského ústavu]. Herb. [Zásluhy Lapilovy] připadají do dob, jichž nebyli sme očitými svědky. Zl. Praha. D (komu jak, jaký, jakým) zdáti se, jeviti se někomu nějak, vypadati, buditi nějaký dojem v někom. Klácel připadal Hrázovi jako Sokrates, který filosofii s nebe přinesl na zem. Herb. Vždyť skoro sobě sám jak pták ten připadám. Vrch. Vše mně připadalo jako sen. Heyd. Sám sobě připadal jako mučedník, jako trpitel. Herb. Zdálo se mně, že tak krásné mně Hradčany nikdy ještě nepřipadaly. Kronb. Anna si připadala úplně cizí v rodině. Til. Připadala mu čím dále tím půvabnější. Just. Jejich [Pražanů] řeč připadala mi směšně affektovanou. Čech. Plat 3000 dollarů mu připadal opravdově královským. Klost. Připadala si [Elška] v tu chvíli velikou hříšnicí. Jir. Zde [na Malé Straně] nalezneme lidi, kteří by jinde připadali výstředními. Jes. Připadalo mu, že se pod ním [Vejvarou] půda chvěje. Herrm. Rychtářka vzkázala Sylvě, že jí připadá k smíchu rozkaz její. Svět. D (komu) napadati někoho, přicházeti na mysl někomu. Často mně připadá osamělá, zavátá myslivna. Jir. „Poslechni, Evičko! mně něco připadá,“ ujal se slova. Just. Nepřipadá mi jeho jmeno. Vlč. Nic mně hezkého nepřipadá. Šmil. Již cestou jí připadalo, že jí bude na Příběnicích smutno po sestrách. Jir. Připadaly mu všelijaké myšlénky. Herb. Připadá mi na mysl ještě jeden vtip, sebraný z lidu na Moravě. V. Mrš. D (nač, na koho) přicházeti na něco, vybavovati si představu něčeho n. někoho. My v ustavičném přemýšlení na všelicos připadáme. Havl. Nepřipadala na žádný úskok, jímž by se jí bylo podařilo si to skrýti. Svět. Nemáš co dělat a tak připadáš na takové vrtochy. Vrch. Připadal jsem [při přemýšlení] na výklady, s nimiž jsem se setkával v dějinách náboženství a filosofie. Podl. D (k čemu) zř. přiléhati, hoditi se, býti vhodný k něčemu. První dvě [básně] zaznívají veršem prostonárodním, výborně připadajícím k jich původu. Lit. l. Nitro jeho připadalo pěkně k zevnějšku. Šmil. Ani ona domněnka, ani tato nepřipadá. Suš. D Zast. dopadati někam, poklesávati. Připadal [Džin] k zemi. Čel. Venku sníh poletoval a připadal do holých křovin. Jir. D (ke komu) zast. připojovati se, přidávati se k někomu. K němu [Matiášovi] všichni připadali, skládajíce v něj naděje. Tomek. D (na koho) zast. postihovati někoho, zmocňovati se někoho, doléhati na někoho. Na celé křesťanstvo hrozný strach připadá. Tyl. Pořád je mu hůř, pořád větší nesnáze na něj připadají. Prav. D Zast. nastávati. Čiňte rychle; připadá mhavá noc. Čej.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 565 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 565