• přispěti dok. spěšně přijeti n. přijíti, přispěchati; zř. n. bás. přijíti, přijeti vůbec. Pan Heinrich z Plavna přispěl a tu jsme se na Žižku velmi silně sebrali, tak že musil táhnout před námi s chvátáním. Jir. Mimo to přispěli s lidmi svými osobně ještě tři knížata. Pal. Archandělové a svatí mučenníci, přispějte mi ku pomoci! Zey. Hospodský nám vzkazuje, že se sousedé již po nás ptají, máme si přispět k muzice. Svět. Když matka za Pavlínou [do kuchyně] přispěla, bylo to již vykonáno. Čap. Ch. Zima se přežila, a z teplých krajů přispělo jaro. Hál. Přispěl tam také nový papežský legat. Pal. Maje [Zikmund] chrániti Uherskou zemi před Turky, nemůže přispěti na sněm osobně. Pal. D (komu) poskytnouti pomoc, pomoci nějakým skutkem někomu. Tvůrčí síla a schopnost rozumová každého národu je s to, aby sama vytvořila dokonalé produkty literarní, bez přispění antiky. Tille. [Modlu] prosil [člověk] o zdar rodiny a stáda, o šťastnou cestu, o přispění v boji. Vrch. Včera večer nelítostně by byl zhynul, kdybych mu nebyl přispěl. J. J. Kol. Přispět synovi penězi do nového hospodářství nechtěl. Něm. Tak každý něco uměl, něčím se pochlubil a k zábavě přispěl. Baar. [Babička] odnášela v srdci vědomí, že přispěla dobrým slovem ku blahu člověka. Něm. D poskytnouti, dáti příspěvek (peněžitý, literární a j.). Jména dobrodinců, kteří nejvíce k té sbírce přispěli. Něm. Prohlašuji za příklad české národní povinnosti, aby každý na tuto významnou sbírku přispěl. Týd. rozhl. Prosil, aby mu také přispěli [rodiče] na cestu. Prav. Bačkovský mě znal ze studentských let, kdy jsem mu přispěl do Studentských Listů vzpomínkou na zemřelého přítele Karla Kvapila. Mach. Požádali jsme [mladí] skorem každého, o kterém jsme věděli, že by vůbec pro almanah psáti mohl, aby přispěl. Ner. Do Athenea přispěl jsem jen drobností o rýmu a rhytmu. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 531 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 531