• přistoupiti dok. chůzí, kroky se přiblížiti, přikročiti. Panic vstal a přistoupil k oknu. Jir. Přistoupila o krok blíže k němu. Zey. Pokynula mu, aby blíže přistoupil. Zey. Co zbývalo nebohé, než přistoupiti konečně s Lukavským k oltáři dáti se s ním oddati. Svět. Kýž jsem čistý, až přistoupím před soudnou stolici Páně. Prav. Přistoupili ke stolu Páně, kdež jim jeden kněz víno a druhý tělo Páně podával. Šmil. Přen. Pokušení ke mně přistoupilo. Zey. D vstoupiti, nastoupiti někam jako další. Kdo ji [jednotu] chováš v duši draze, přistup sem a vítej nám! Erb. Dopr. přistoupiti do vlaku, do tramvaje a p. D (k čemu) začíti něco konat, něčím se obírat, něčemu se věnovat. Umínil si pevně, že přistoupí k vykonání svého dávného úmyslu. Něm. Když dokončil [Dvořák] oratorium Svatá Ludmila, přistoupil ke komposici druhé skupiny Slovanských tanců. Týd. rozhl. Gebauer a jeho škola přistoupili k lidové písni vědeckou metodou srovnávací. Čteme. Zřídka kdy který umělec přistoupil k svému dílu s duší tak bohatou. V. Mrš. Od příprav přistoupí se k činu. Čap. Ch. Zast. Táži se vás [konšelů] a vašeho svědomí, zdaž nesluší přistoupiti k obžalovanému trpným právem? Jan. Konšelé k Jiříkovi za nedostatku svědků nechtěli přistoupiti mukami. Win. D (nač, k čemu) přivoliti k něčemu, dáti souhlas k něčemu. [Věřitel] mne přinutí, přistoupiti na vše. Vrch. Hned jsem přistoupil na ženin návrh. Šim. Sděloval, že na nabídky Kališovy nemůže přistoupiti. Vach. To [udělení půjčky] byl nápad velmi dobrý, ku kterému jsem byl ihned odhodlán přistoupiti. Svob. Sedláci přistoupili k smírnému narovnání s panstvím. Vrba. Armády mají vypuditi vojska, jež nebudou chtíti k míru přistoupiti. Pek. Sbor žádal, aby papež přistoupil bez výminky k dekretům jeho. Pal. D (k čemu) přijmouti za své nějaké přesvědčení, názor, vyznání. Vladimír veliký přistoupil ku křesťanství. Čel. Každý občan může podle vlastního přesvědčení beze všech překážek k jedné ze zemských vír přistoupiti. Havl. Zř. Veselý student nechtěl přistoupiti k důstojnosti kněžské státi se knězem. Jir. D státi se členem, vstoupiti do nějakého spolku, ústavu, podniku a p. Zavázal se přistoupiti věrně ke straně Sirotčí. Pal. V Dublíně se utvořil spolek „Jednota Irská,“ do kterého i mnoho protestantů přistoupilo. Havl. Chtěl, aby Jan Maria k tomu podniku [stavbě cukrovaru] se značnou částí svého kapitálu přistoupil. Zey. Členská schůze přijala usnesení o korporativním přistoupení za člena skupiny. Týd. rozhl. D jako další k něčemu přibýti, připojiti se, přidružiti se. K ostatním biskupstvím polským přistoupilo nové. Goll. Hlad jest zlá věc, a přistoupí-li k tomu zima, bývá ještě hůře. Just. K tomu [přílišné zaměstnanosti] přistoupilo i to, že byly úlohy pozdě rozdány. Ner. K žádosti musí přistoupiti rozum, aby se z ní stala vůle. Durd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 657 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 657