• půjčka, -y f. svěření n. odevzdání nějaké věci, zpr. peněz, k užívání na nějaký čas, půjčení. Bylo ve vsi zvykem, že sedláci se přede žněmi ucházeli o krátkodobé půjčky u hospodského. Vrba. Tam obdržel Šmatlán půjčkou částku na uhražení velmi naléhavého dluhu. Nov. „Jmění zádušní nestačí“ — ozval se řiditel. „Tak ať se zatíží přiměřenou půjčkou,“ odpověděl farář. Baar. Do té doby musí mi zaopatřiti důchodní půjčku na mé panství. Pfleg. Jaká půjčka, taková oplátka. Něm. Je to půjčka za oplátku — náhrada za to vaše mravokárnictví. Tyl. Práv. smlouva, kterou se někomu odevzdává věc nespotřebitelná k bezplatnému užívání na určitý čas. D půjčená věc, zvl. půjčená částka. S povolenou půjčkou má se až do 1. listopadu tohoto roku vystačit. Praž. pos. Kdo děláváš dlouhé splátky, nedáš dlouho půjčku zpátky. Ner. Pouhá pověst o zmírnění úrokův ze státních půjček na burse vyvolala ohromný postrach. Světozor. Půjčka byla přepsána. Us. Přijměte je [300 zlatých] jen co dočasnou půjčku ode mne. I. Klicp. Dar nechci od vás [bohové]‚ zvu to půjčkou raděj. Vrch. Půjčka přináší neštěstí. Sab.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 231 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 231