• pak, -u m. fam. balík. Bohatým rozdáš [Ježíšek] z tučných paků. Hora. Vida, tady těmi paky jsme včera ani nehnuli. Her. V. t. paky.
  • pak adv. označuje časovou posloupnost, později, potom. Přišla denně, zprv plaše, pak s větší odvahou. Klášt. Prudce hned, pak loudavě ubíral se [jezdec] k doubravě. Čel. Mívali studenty, ještě za nebožtíka a pak také. Jir. My jsme cestou zašli na půlnoc a pak teprv do východních krajin. Mácha. Dobrunka se zamyslila a jezdci pak ruku podala. Něm. Sháněl jsem se nejprv po příbuzných, pak po několika rodinách. Šim. Bůh dlouho shovívá, ale tím přísněji pak tresce. Přísl. D vyjadřuje výsledek, tedy, v tom případě. Pánové, není-li celý Karburátor jen pustý švindl, pak nechápu, proč pan president nezařídil naši továrnu na karburátorový pohon. K. Čap. „Kyž jde [hoch] za krále, je tolik, jako by šel na svatbu. —“ „Pak ovšem dobře děláš, že nejdeš.“ Něm. [Lékař] mi radí, abych zanechal studií a šel stráviti jaro na venkov. Pak bych se musil s ní [dívkou] rozloučiti. Svob. Je-li ti žití moje drahé, pak prchej! Zey. Kdyby zástupcové občanstva měli vždy potřebnou míru rozhledu, pak osvědčila by se samospráva našeho lidu na místě velmi zřejmém. Štech. Stojíš-li na svém, pak půjdu s tebou. Svob. D v otázkách a zvoláních zesiluje, stupňuje význam některých zájmen n. příslovcí, arch. též sloves. „Proč pák seš smutná?“ tázal se zaražen. Nov. Kdo pak povídá, že je to pravda? Rais. Kde pak jste se tu vzal, pane můj? Třeb. Kam pak jenom dáme ten přívěsek? Pfleg. Jak pak, kdybys mně teď uvařila trochu černé kávy? Just. [Komtesa:] „Toho jsem já vinna [že děti neviděly dlouho otce].“ [Babička:] „I jak pak, milostslečno, když Pánbůh nemoc dopustí, co si může člověk přitom pomoci“ ba ne. Něm. „Já si tak myslím — že by z těch dětí mohl býti párek!“ — „Proč pak ne?“ R. Svob. I nač pak takovou škodu. Rais. I řekni pak, že ano! J. J. Lang. Trůn očekává Vás, vznešený císaři, pojďte pak a usedněte naň! Sab.„Ale mluv pak!“ volám, „co je ti dnes?“ Herrm. Ale dej pak si říci. Štol. Ještě nejste hotovy? Dělejte pak už! Něm. D zdůrazňuje rozpor nějakého tvrzení s jiným. Vidíš, jak to stojí? Pak říkáš, že mám s dítětem stejný v srdci tvém podíl. Svět. To jistě šel kupovat hračky. — A pak prý pořád, kam ty peníze dává. Šim. Kdo by si pomyslil. Pak ať si člověk na něčem zakládá! Jir. Nebyl by hnedle před nimi [kněžími] jist ani sám Pánbůh, natoť pak Vácslav král! Třeb. D vyjadřuje slučování, a, i, dále, též. Kristus, krásná, vznešená postava, sedí, u jeho pak nohou přitulena klečí vnadná žena. Něm. Žil jednak z nájmu svého domu, pak z toho, čím mu syn přispíval. Šmil. Zamilovaní nezdají se docela toho mínění býti, zvláště pak český jinoch, který přece je na světě rád. Rub. Dopisy týkající se redakce vůbec, pak články mathematické a filosofické buďtež zasílány Dru J. Dastichovi. Zl. Praha. Od „božího znamení“ vedla cesta ještě kus polem, pak zabíhala do mokré louky. Jir. Naproti jest stojánek s trochou hliněného nádobí, pak věšák plný šatstva. Rais. D má význam odporovací, ale, avšak, však. Myslil jsem, že Vám knižečkou tou způsobím radosť. Vy pak jste si sotva povšimnul titulního listu. Kos. Bál se každého světla, zvláště pak slunečného. Svět. Ne leností tužíme síly a rozhojňujeme statky, ovšem pak namáháním a cvikem. Kos. Zločin ten padá na duše biskupův a generálů, nikoli pak na duši chorvatského lidu. Hol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 695 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 695